onsdag 2 juli 2014

Fega uslingar till poliser, Elin Malmberg och Olov Larsson, letade narkotika mellan nattklubbsgästs skinkor – Åtalas för kränkande behandling (tjänstefel)


Poliser Elin Malmberg och Olov Larsson letade narkotika mellan nattklubbsgästs skinkor – Åtalas för sadistisk kränkning


Poliserna Elin Malmberg och Olov Larsson lös in i mannens näsborrar och letade efter uppstoppad narkotika mellan hans skinkor inne på nattklubben – trots att det inte fanns någon skälig brottsmisstanke, enligt åtalet. Nu åtalas de båda poliserna för tjänstefel.

En manlig och en kvinnlig polis har åtalats i Stockholms tingsrätt för tjänstefel i samband med en kroppsbesiktning på en nattklubb i Stockholm i början av december förra året. Enligt åtalet ska poliserna, som var i tjänst, ha visiterat och kroppsbesiktigat en man utan att skälig misstanke om brott funnits. Bland annat ska den polis Olov Larsson ha lyst in i mannens näsborrar med en ficklampa och undersökt om han hade narkotika uppstoppat mellan skinkorna. Polis Olov Larsson ska även ha gått igenom mannens kläder och plånbok samt genomfört en husrannsakan i hans väska som förvarades i garderoben.

Enligt chefsåklagare Anders Jakobsson har polismannen Olov Larsson fattat beslut om kroppsbesiktning och husrannsakan trots att ”fara i dröjsmålet inte förelegat”. Den kvinnliga polisen Elin Malmberg åtalas även hon för att ha lyst med en ficklampa i mannens näsborrar. Analysbesked visar att mannen inte var påverkad av narkotika vid tillfället. Flera vittnen har också intygat att mannen inte tagit narkotika under kvällen eller uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad. De båda poliserna nekar till brott.


Anmälan om brott av poliser Elin Malmberg och Olov Larsson mot oskyldig
Lisbeth inkommer via e-post med en anmälan från Fredrik som blivit utsatt för misstankar om narkotikabrott av två polispersoner.

UTDRAG FRÅN INKOMMEN SKRIVELSE:
Fredagen den 6 december befann jag mig på restaurang Patricia, Stadsgårdskajen i Stockholm tillsammans med sju vänner. Innan jag kom till restaurangen hade jag varit och tränat och jag anlände omkring klockan 20.00. Jag var helt nykter och drack ingenting under hela kvällen. Strax före klockan 22.00 behövde jag gå på toaletten och i samband med detta blev jag stoppad aven man och en kvinna som uppgav sig vara poliser.
------------------
Då han inte finner någon narkotika i mina fickor ber han att få titta i mina strumpor och i mina kalsonger eftersom han påstår att han inte litar på mig. Jag är då så uppskakad att jag i princip står och skakar av den kränkande visiteringen som han genomför. Efter att han kroppsvisiterat mig frågar han vem i sällskapet det är som bjudit mig på kokain, varpå jag talar om för honom att det inte är någon i mitt sällskap som använder narkotika. Efter detta tar han in mig på en toalett och låser dörren. Jag får ta av mig byxorna och han ber mig böja mig framåt varefter han undersöker om jag har någon narkotika mellan benen. Efter denna okulärbesiktning får jag dra upp byxorna och vi lämnar toalettutrymmet.


Polis Elin Malmberg ljuger i förhör
Förhör med Malmberg, Elin Camilla Helena; 2014-03-24 13:10 diarienr: 0150-K5890-13.

FL: …har Olof Larsson skrivit.
EM: Mm, vanliga tecken på, ja centralstimulerande, men jag minns inte, vad han hade för
tecken.
FL: Ja kokain t.o.m. har ni ju pratat om eller i alla fall enligt Fredrik.
EM: Ja precis.
FL: Han har sagt att du har lyst upp i hans näsa också.
EM: Ja, det har jag inte gjort.
FL: Har du ficklampa med dig?
EM: Ja, i bilen.
FL: Brukar du lysa upp i näsan på folk?
EM: Det händer.
FL: Men inte på Fredrik?
EM: Nej.
FL: Hur kan du komma ihåg det?
EM: Därför att jag har inte haft någon diskussion med honom, jag har bara stått med honom
när, när Olle går och hämtar en burk. Jag har inte gjort några bedömningar på Fredrik
överhuvudtaget. Och jag har sällan min ficklampa med mig.
FL: Mm, men som förman skulle du kunna överpröva Olof Larssons beslut, om du säger att
här är du helt fel ute, den här killen är ju spiknykter…
EM: ..ja…
FL: … han är lite nervös bara, men det kanske är förståeligt.
EM: Mm.
FL: Men det gjorde du aldrig?
EM: Nej, det känns som att det skulle bli ogörligt om vi ska jobba på det sättet, att jag ska ha
koll hela tiden på vad min kollega gör, för att jag är förman och koll på hans prövningar. Han
tar ju beslut fara i dröjesmål och kroppsvisiterar honom, antar jag. Så att…
FL: Vad är det för fara i dröjesmål då? Kan du berätta lite grann, jag förstår inte riktigt, man
har ju alltid kontakt med förundersökningsledare, det har ni ju fått kontakt med, ni har ju
kontakt med radion också?
EM: Mm, ja...
FL: Vad är fara i dröjesmål?
EM: Jag vet faktiskt inte, eftersom inte kroppsvisitationen inte finns med, så vet jag inte vad,
vad han har registrerat honom på, men när det gäller narkotika så jobbar vi nästan alltid fara i
dröjesmål, det går så himla snabbt och göra sig av med narkotikapreparat och med narkotika
attiraljer, som man vill säkra.
FL: Även när ni står och håller kontroll på honom…
EM: …ja, absolut, de…ja, jag har ju inte varit med, så (ohörbart) de, det går jättefort, det är
en hand som går ner i fickan, det är en hand som går….
FL: …så ni jobbar med mycket med fara i dröjesmål då?
EM: Ja.
FL: Ni hinner inte ringa ett befäl?
EM: Nej, nej, det droppas hela tiden….så att det gör vi inte.
FL: Jobbar ni rätt, skulle ni kunna jobba på ett annat sätt, är det någonting här du känner att
det här inte….
EM: …med fara i dröjesmål?
FL: Vad här ärendet, var det någonting i det som du känner inte blev helt bra?
EM: Jag vet ju som sagt inte så mycket om ärendet.
FL: Har du gjort något fel?
EM: Nej, jag tycker inte att jag har gjort något fel.
http://www.scribd.com/doc/232373347/Elin-Malmberg-Olov-Larsson-Polisen-Tjanstefel-Stockholm-Krogsektionen-Narkotika-FUP


Ansökan om stämning
Mål: B 3252-14

Misstänkt:
Malmberg, Elin Camilla Helena, 19860118.
Adress: Hasselstigen 12, Lgh 1203, 169 38 SOLNA.

Misstänkt:
Larsson, Lars Olov Edvin, 19830331.

Ansvarsyrkanden m.m.
1. TJÄNSTEFEL (Larsson)(0150-K5890-13)

Gärning
Olov Larsson har den 6 december 2013 under tjänstgöring som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län på restaurang Patricia vid Stadsgårdskajen i Stockholm vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften genom att ha beslutat och genomfört nedan angivna tvångsåtgärder trots att skälig misstanke om brott ej förelegat och utan att föra protokoll vari angives ändamålet med förrättningarna och vad därvid förekommit.

a) Kroppsbesiktning av Fredrik R., genom att med en ficklampa lysa in i hans näsborrar, i syfte att eftersöka spår av narkotika.
b) Kroppsvisitation av Fredrik R., genom att undersöka hans kläder och plånbok, i syfte att eftersöka narkotika.
c) Kroppsbesiktning av Fredrik R. i syfte att undersöka om han hade någon narkotika uppstoppad mellan skinkorna. Olov Larsson har fattat beslutet om kroppsbesiktning trots att fara i dröjsmål ej förelegat.
d) Husrannsakan i Fredrik R. väska, som förvarades i restaurangens garderob, i syfte att eftersöka narkotika. Olov Larsson har fattat beslutet om husrannsakan trots att fara i dröjsmål inte förelegat.

Lagrum
20 kap 1 § 1 st brottsbalken

Gärning
Elin Malmberg har den 6 december 2013 under tjänstgöring som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län på restaurang Patricia vid Stadsgårdskajen i Stockholm vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften genom att ha beslutat och genomfört nedan angivna tvångsåtgärd trots att skälig misstanke om brott ej förelegat och utan att föra protokoll vari angives ändamålet med förrättningen och vad därvid förekommit.

a) Kroppsbesiktning av Fredrik Resare, genom att med en ficklampa lysa in i hans näsborrar, i syfte att eftersöka spår av narkotika.

Lagrum
20 kap 1 § 1 st brottsbalken

Ansökan om stämning Sida
Riksenheten för polismål Handling 142
Ärende AM-183872-13
Chefsåklagare Anders Jakobsson 2014-06-27 Handläggare 820-11
http://www.scribd.com/doc/232364110/Polis-Elin-Malmberg-Olov-Larsson-Stamningsansokan-Tjanstefel-Stockholm


Förnamn:     Elin Camilla Helena
Tilltalsnamn:     Elin
Efternamn:     Malmberg
Gatuadress:     Hasselstigen 12 lgh 1203
Postnummer:     169 38
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1986-01-18
Född 18/1 1986 i Kvillinge (Östergötlands län, Östergötland).
Mobiltelefon: 0707553740

Sambo:
Förnamn:     Peter
Tilltalsnamn:     Peter
Efternamn:     Torpe
C/O-adress:     Elin Malmborg
Gatuadress:     Hasselstigen 12 lgh 1203
Postnummer:     169 38
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1975-05-18

Modern:
Förnamn:     Inga Helena Orvokki
Tilltalsnamn:     Orvokki
Efternamn:     Malmberg
Gatuadress:     Fisklösenvägen 11
Postnummer:     616 91
Postort:     Åby
Kommun:     Norrköping
Födelsedatum:     1955-04-26

Fadern:
Förnamn:     Bengt Olle
Tilltalsnamn:     Olle
Efternamn:     Malmberg
Gatuadress:     Fisklösenvägen 11
Postnummer:     616 91
Postort:     Åby
Kommun:     Norrköping
Församling:     Kolmården
Födelsedatum:     1965-08-26
Född 26/8 1965 i Östra Stenby (Östergötlands län, Östergötland).


Larsson, Lars Olov Edvin, 1983-03-31.
Född 31/3 1983 i Järvsö (Gävleborgs län, Hälsingland).

Modern:
Förnamn:     Ulla Margareta
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Strandvägen 19
Postnummer:     820 40
Postort:     Järvsö
Kommun:     Ljusdal
Födelsedatum:     1944-11-11

Fadern:
Förnamn:     Anders Gunnar
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Strandvägen 19
Postnummer:     820 40
Postort:     Järvsö
Kommun:     Ljusdal
Födelsedatum:     1942-11-06

Syster:
Förnamn:     Annette Laila Hillevi
Tilltalsnamn:     Annette
Efternamn:     Olsson
Gatuadress:     Pell-Persvägen 12
Postnummer:     820 40
Postort:     Järvsö
Kommun:     Ljusdal
Födelsedatum:     1966-12-17

Bror:
Förnamn:     Anders George
Tilltalsnamn:     Anders
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Tevsjövägen 25
Postnummer:     820 40
Postort:     Järvsö
Kommun:     Ljusdal
Särskild postadress
C/O-adress:    
Gatuadress:     Industrivägen 3
Postnummer:     82040
Postort:     Järvsö
Födelsedatum:     1964-10-16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar