torsdag 29 maj 2014

Poliser Bengt Sigfridsson Janse och Gustaf Hedin dömdes för fega brott mot försvarslös kvinna - Hovrätten begår grova brott mot offren för polisvåld

Fega sadister, Gustaf Hedin och Bengt Sigfridsson Janse, får mild dom utav korrupta domare vid Svea hovrätt


Ännu en mild dom utav Sveriges korrupta domare mot grovt kriminella yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten.

Svea Hovrätt
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bertil Ahnborg, referent, och Anne Mellqvist, kammarrättsassessorn Robert Johansson samt nämndemännen Lena Zuhr och Stig Drevemo. Enhälligt.
http://www.scribd.com/doc/226862646/Kriminella-poliser-Gustaf-Hedin-Bengt-Janse-Sigfridsson-B-8622-10

På tingsrättens vägnar,
Peter Grym


Skiljaktig mening:
Nämndemannen Christer Stenberg är skiljaktig i skuldfrågorna när det gäller punkterna 2–4 i gärningsbeskrivningen. Han anför följande. När den personella husrannsakan mot TP var avslutad ålåg det polismännen att lämna platsen. Utredningen har emellertid visat att de genom polisradion fick order av en överordnad polisman att stanna kvar på platsen för att försöka ta reda på var TP befann sig. Jag anser för min del att den ordern – som polismännen är skyldiga att följa – är något oklar till sitt innehåll. Detta särskilt mot bakgrund av att Bengt Sigfridsson under hela händelseförloppet hade radiokontakt med insatschefen, som därmed kunde följa händelserna. I ljuset av dessa omständigheter måste, som jag ser det, de åtgärder som Bengt Sigfridsson och Gustaf Hedin utförde i Marianne W. P. bostad anses ha en sådan konkret förankring hos polisbefälet att deras uppfattning att de handlade inom ramen för sin laga befogenhet bör godtas. Jag finner därför att varken uppsåt eller oaktsamhet kan läggas dem till last. Åtalet bör därför ogillas.

http://www.scribd.com/doc/226862646/Kriminella-poliser-Gustaf-Hedin-Bengt-Janse-Sigfridsson-B-8622-10


Bengt Sigfridsson Janse
Förnamn:     Bengt Olof Lennart
Tilltalsnamn:     Bengt
Efternamn:     Sigfridsson Janse
Gatuadress:     Kvilundavägen 16
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1969-03-08
Född i Roslags-Bro (Stockholms län, Uppland).

Förnamn:     Jessika Carola
Tilltalsnamn:     Jessika
Efternamn:     Janse
Gatuadress:     Kvilundavägen 16
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1983-04-16

Modern:
Förnamn:     Gun Lillian Christina
Tilltalsnamn:     Gun
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Kvilundavägen 9
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1942-12-14

Fadern:
Förnamn:     Anders Per-Olof
Tilltalsnamn:     Per-Olof
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Kvilundavägen 9
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1938-09-04

Syster:
Förnamn:     Gun Carolina Sofia
Tilltalsnamn:     Carolina
Efternamn:     Sigfridsson Wittenfelt
Gatuadress:     Diakonstigen 4
Postort:     Örebro
Födelsedatum:     1978-11-03

Systern:
Förnamn:     Ann-Christin Lovisa
Tilltalsnamn:     Ann-Christin
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Roslagsbrovägen 76
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1973-02-14

John GUSTAF Hedin, 19741106.

Fadern:
Förnamn:     Sven Gunnar
Tilltalsnamn:     Gunnar
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1946-08-14

Modern:
Förnamn:     Karin Ingrid Joan
Tilltalsnamn:     Karin
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postnummer:     613 51
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1948-08-26

Brodern:
1977-03-22, Hedin, Erik Magni.
London.

Brodern:
Förnamn:     Carl Gösta
Tilltalsnamn:     Carl
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Fantans väg 23
Postort:     Ekerö
Födelsedatum:     1980-06-06Inga kommentarer:

Skicka en kommentar