fredag 30 maj 2014

Marie Åslund, 1958-12-15, anställd vid polismyndigheten i Stockholm åtalad för förskingring

Marie Åslund, 1958-12-15, anställd vid polismyndigheten i Stockholm åtalad för förskingring

Attunda tingsrätt
Mål: B 145-13

Ansvarsyrkanden m.m.
FÖRSKINGRING (0150-K4578-12)


Målsägande

Polismyndigheten i Stockholms län, för ej talan.

Gärning
Marie Åslund har under tiden den 1 maj 2012 – 31 oktober 2012 varit anställd som handläggare vid Polismyndigheten i Stockholms Län. Hon har tjänstgjort vid passenheten på Arlanda flygplats inom Sollentuna kommun. Åslund har på grund av sin anställning inom polismyndigheten fått egendom i sin besittning för arbetsgivarens räkning med skyldighet att redovisa för den. Åslund har genom att tillägna sig egendomen uppsåtligen åsidosatt vad hon haft att iaktta för att fullgöra sin redovisningsskyldighet. Förfarandet har inneburit vinning för Åslund och skada för polismyndigheten med 31360 kronor.

Vid i vart fall 32 tillfällen under den aktuella tidsrymden har Marie Åslund mottagit kontant betalning för av henne utfärdade provisoriska pass utan att redovisa för dessa medel till arbetsgivaren. Åslund har istället tillgodogjort sig de mottagna medlen, vilka uppgått till sammanlagt 31360 kronor.

Lagrum 
10 kap 1 § brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Marie Åslund. Vittnesförhör med Anna Wallinder Strömstedt angående hennes kontakter med Marie Åslund, till styrkande av att Åslund vid flera tillfällen svarat som gruppchef under den med åtalet avsedda tidsrymden samt att Åslund inte företett några tecken på psykisk störning på sin arbetsplats under samma tidsrymd.

Skriftlig bevisning
Utdrag ur passregistret (sid. 38 – 116 i huvudprotokollet) till styrkande av att Åslund under aktuell tidsrymd utfärdat provisoriska pass och därvid i passregistret antecknat att passen utfärdats utan kostnad för passinnehavaren. Sammanställning av Marie Åslunds tjänstgöringstider (sid. 15 – 21 i tilläggsprotokollet) till styrkande av att Åslund varit i tjänst vid de tillfällen hon enligt passregistret utfärdat provisoriska passhandlingar. Sammanställning av Marie Åslunds engagemang i Nordea med åtföljande kontoutdrag (sid. 126 – 148 i huvudprotokollet) till styrkande av att Åslunds privatekonomi under den med åtalet avsedda tidpunkten varit mycket dålig samt att hon vid tre tillfällen, den 3 augusti 2012, den 17 augusti 2012 samt den 3 september 2012 gjort egna insättningar om sammanlagt 21500 kronor på sitt personkonto.

http://www.scribd.com/doc/227212088/Marie-%C3%85slund-1958-12-15-Polisen-Stockholm-Forskingring-Stamningsansokan-B145-13
Förnamn:     Marie Catrin
Tilltalsnamn:     Marie
Efternamn:     Åslund
Gatuadress:     Heimdalsgatan 40 lgh 1202
Postort:     Märsta
Kommun:     Sigtuna
Födelsedatum:     1958-12-15


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar