måndag 21 april 2014

Riktig svensk viking filmar smutsen som titulerar sig som polis och kronofogde - Sverige 2014


Makten gömmer sig bakom "näthatet" för att skrämma dig till tystnad

Nedan ser Ni en av anledningarna till varför landsförrädarna Reinfeldt och Beatrice Ask, Åsa Romson med kumpaner försöker att införa nazi-lagar för att skrämma svenska folket att inte våga lägga ut information på internet om regeringens övergrepp. Svensk landsförrädar-polis är väldigt angelägen om att få till nya lagar som förbjuder folket att spela in poliser.

Publicerad den 19 apr 2014 på YouTube
Polisen rycker in utan husrannsakan eller fullmakt. Se här klippet om hemfridsbrott i samband med falsk utmätning som led i att man vill fria personer som i myndigheters namn i Sverige utfört människorov upprepade gånger med förväntat straffvärde 18-20 år och undanhållits rannsakan. Genom att simulera att tvångsvård utan medicinsk grund av frisk utan annat skäl än att myndigheten vill tysta ned att myndigheten försökt utlösa en konflikt med personer som man ville anklaga för en forskningsstöld som begåtts av myndigheten närstående personer och som därför försökt anklaga den man stulit från för att tro att en stöld genom att publicera en artikel som annons av Patch Olivecrona Eisenberg och Gotto 1978 när den 1977 sändes till T Olivecrona för att begära forskningsanslag istället skulle ha begåtts av en grupp med judisk religion vid vederbörandes forskning i USA tio år senare, på 80-talet, och sedan vägra rätta när man felaktigt skrivit så i ett förtalande protokoll ville man dels försöka arrangera pogromer för att förekomma att stölden blev känd vid vederbörandes forskning i USA och sedan att vederbörande på nittiotalet angreps och utsattes för tvångsvård och mordförsök. 

Tvångsintagning utan medicinska skäl vilket också bevisades i Rätten och nu över tio år senare att man utsatt vederbörande för ekonomiska trakasserier avsedda att tysta vederbörande och skapa falsk legitimitet åt människorov genom att låtsas att man kan taga betalt som vid sjukhusvård och hindra att vederbörande beivrar kravet genom att taga och sälja en lägenhet för att betala bluffräkningen utan att bry sig om att delgiva så att saken kan överklagas. Den enda som fick vetskap var en person vid bostadsrättsföreningen som man meddelade för att kunna bryta sig in med polis och göra värdering och sedan byta lås och sätta upp för exekutiv försäljning så att man på så vis skulle ge sken av legitimitet för räkning för det brott som var människorov där man också gav en drog i dubbla potentiellt dödliga doser men som det kunde bevisas trots att Socialstyrelsen genom en Eva Claar försökte dölja att man bara journalförde hälften och sedan vägrade utreda anmälan. Nu är flera involverade genom försök att slippa utredas för övergreppen som kan ge 18-20 års fängelse. Dessutom innebar de ekonomiska trakasserierna att man tog en fastighet utan att ha betalat mer än symboliskt och att man slutade betala lön. 

Genom upplägget har man värvat underjordisk nazi med rumsren fasad. Nu försöker man sälja exekutivt efter att genom hemfridsbrottet som Solnapolisen medverkade i ha låtsat sig kunna göra en formell värdering och som man struntat i polisanmälan har nu anmälan gjorts till annan polis och denna film är då bevishänvisning. Se gärna hemsida www.mefra.se. Där berättas om hur man anlitade en maffiasångare och hur dennes musikaliska produkt där man spelat in vederbörande forskares röst finns med subliminalt. Man inser att produkten var ett angrepp mot vederbörandes nära släkting och förfader colonal Malmborg som kom att bli en av de viktigaste kämparna mot slaveriet i frihetskriget i USA. Därför spelade man in rösten och lade in subliminalt så att dylika som hetsats skulle få en impuls att angripa och när man misslyckats i USA försökte de Svenska myndigheterna dölja vad de sysslat med genom angrepp med tvångsvård utan grund som bevisats i Rätten och så återkom psykopatprofessorn med sin rasistiska skrivelse som redogjorde för de angrepp han arrangerat i USA och försökte presentera i forskarens dvs mitt namn. 

Min forskning som den svenska gruppen stoppade byggde på mina kompletterande fynd efter deras stöld som gjorde det möjligt att gå vidare på ett sätt som den stöldbenägna gruppen där professorn var vetenskapligt råd och hjälparna som gick till angrepp var en generaldirektör vid en sjukvårdsmyndighet och en sinnessjuk professor i psykiatri som låtsades att han hade med vederbörande att göra när hans enda insats var att organisera angreppen USA stoppade vidare forskning. Miljontals människor har därmed förhindrats hjälp mot ett liv med besvär av hjärtkärlsjukdom av den sinnessjuka och från TV4 när han försökte ersätta GW välkände psykopatprofessorn som GW lyckades hålla stånd mot. När man misslyckades med att anklaga mig gick man på mina medarbetare från USA som han angav hade en judisk bakgrund för den stöld hans kumpaner utfört på 70-talet för att försöka låtsas att människorovet jag utsatts för på nittiotalet var sjukvård och att man skulle kunna anklaga mig som man bestulit tio år innan angreppen i USA för försök att skapa en sådan etnisk konflikt varmed de Svenska myndigheterna försökte dölja sina brott.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar