Kommissarien, som arbetade som chef vid länskriminalpolisen i Stockholm, ska ha tagit emot två mobiltelefoner av två affärsmän och gjort otillbörliga sökningar i polisens dataregister. Han ska också ha fått hjälp med att driva in en skuld, vilket enligt domen är en ”otillbörlig belöning” eftersom han då var polis. Han döms därför till villkorlig dom av Stockholms tingsrätt.
Polischefens advokat berättar att han tänker överklaga domen.
- Jag har pratat med honom och med utgångspunkt i hans inställning kommer den där domen överklagas. Så enkelt är det, säger advokat Johan Eriksson.
En åtalspunkt rörande att poliskommissarien skulle ha tagit emot 100 000 kronor för att ha agerat beskyddare åt männen ogillas av domstolen.
- I den delen var bevisningen svagast, konstaterar överåklagare Björn Ericson vid riksenheten för polismål, som tycker att domen var väntad.
De två affärsmännen som givit polischefen mobiltelefoner fälls för bestickning. Den ena mannen får villkorlig dom och böter. Den andre dömdes 2007 till fängelse i två år och sex månader för ekonomisk brottslighet som inte har något samband med bestickningen. Enligt domstolen bör den påföljden också omfatta bestickningen.
Poliskommissarien åtalades i januari 2008 och rättegången har blivit kraftigt försenad. Den skulle ha startat redan i maj 2008, men eftersom en av affärsmännen gick under jorden har rättegången inte kunnat genomföras. Men mannen efterlystes internationellt och greps i Hollywood i Los Angeles i november i fjol.
Utredningen mot poliskommissarien är en av de mest omfattande som gjorts mot en polisman i Sverige.
Kommissarien har redan tidigare sagt upp sig från polisen, vilket domstolen jämställer med avsked.Fallskärm till mutåtalad polis Tage Åström

 Den mutmisstänkta polischefen Tage Åström har lämnat sin tjänst med avgångsvederlag efter en uppgörelse med högsta polisledningen i Stockholm.

TAGERIV__P_200.jpg
”Dirty Tage” blev en belastning för polisen och köptes ut. Länspolismästare Carin Götblad var införstådd med uppgörelsen.
Kriminalkommissarie Tage Åström arbetade under flera år i Stockholmspolisens mest känsliga verksamhet. Han ledde bland annat sektionen för särskilda insatser, SSI, inom länskriminalen som fokuserade på insatser mot grov organiserad brottslighet.

Uppmärksamheten blev därför stor när Tage Åström själv greps i mars 2007 misstänkt för ett nära samarbete med ekobrottslingarna i den så kallade Pokerligan.

I januari 2008 åtalades Tage Åström för mutbrott och dataintrång. Åklagare Björn Ericson hävdar att polischefen hjälpt två av de inblandade i Pokerligan med livvaktsskydd och registerslagningar i polisens hemliga register.

Ärendet var givetvis mycket känsligt för polisledningen i Stockholm men Tage Åström kunde trots detta stanna kvar som anställd i väntan på domstolsprövningen.

Efter att han varit arbetsbefriad med full lön under två år har parterna enats om en uppgörelse som innebär att Tage Åström lämnar sin anställning. I utbyte får han en halv miljon kronor i avgångsvederlag, motsvarande en årslön.

Överenskommelsen undertecknades av biträdande länspolismästare Lennart Enocsson i mars i år. Även länspolismästare Carin Götblad var införstådd med uppgörelsen.

Samtidigt står det klart att det kan bli svårt att få mutåtalet prövat i domstol. Detta eftersom en av de medåtalade befinner sig på flykt utomlands.

Det gäller en 40-årig ekobrottsling som är barndomskamrat till Peter Johansson, en av huvudpersonerna i Pokerligan som just nu står inför rätt i Stockholms tingsrätt. Även Peter Johansson är misstänkt i mutåtalet.

När rättegången skulle starta i Stockholms tingsrätt förra året inställde sig inte 40-åringen och förhandlingen fick skjutas upp på obestämd tid.

40-åringen är sedan dess internationellt efterlyst och polisen uppges vara mycket mån om att få hem honom till Sverige.

Tiden håller nämligen på att rinna ut. 40-åringen är inte delgiven stämningen och preskriptionstidpunkten närmar sig.

– Det är fem års preskription från det att gärningen begicks. Målet handlar bland annat om transaktioner i början av 2005 och det är dessa som preskriberas först. Men det finns också andra delar som preskriberas en bit in på 2010, säger Björn Ericson.

Händelserna i januari 2005 rör en planerad narkotikaplantering hos en irländare i Stockholms krogvärld. Peter Johansson hade skulder till irländaren efter kraschen i Bank Crozier och planen var att ett knarktillslag från polisen skulle sätta stopp för betalningskraven.

Enligt inspelade telefonsamtal ska 40-åringen ha varit den pådrivande i planeringen. I början av januari 2005 förde Peter Johansson över 22 943 euro till 40-åringen. Enligt åklagaren var pengarna avsedda som betalning till Tage Åström.

Samtliga inblandade förnekar att någon narkotikakonspiration var planerad. Peter Johansson uppger i förhör att
han avsåg att anlita Tage Åström som privat säkerhetskonsult.

Nästa preskriptionstidpunkt rör händelser under maj till juli 2005 då Tage Åström bland annat deltog vid flera möten mellan irländarna och Peter Johansson.

Under denna period såg Peter Johansson till att 105 000 kronor utbetalades till Tage Åström. Pengarna var en ersättning för en misslyckad investering i e-handelsföretaget Boxman kring millennieskiftet.

Av ett avtal i förundersökningen framgår att Tage Åström ska ha köpt aktierna 2000 av Karl Rosengren, en annan av de åtalade i Pokerligan.

Exakt vad som händer när preskriptionstiden går ut under nästa år är inte klart. 40-åringen kommer inte längre att stå åtalad i målet men han är samtidigt ett viktigt vittne. Frågan är om det går att driva alla delar av åtalet mot Tage Åström och Peter Johanssan utan 40-åringens medverkan.

Åklagaren Björn Ericson säger att han inte tagit ställning till detta ännu eftersom jakten på 40-åringen fortfarande pågår.

Det kan dock bli aktuellt att ompröva vissa delar åtalet, exempelvis genom att mer precist välja ut de delar som kan drivas i domstol utan 40-åringens medverkan.

Att hela åtalet måste dras tillbaka oroar åklagaren sig inte för.

– Den risken är liten, säger Björn Ericson.

Under Cover - en annan sida av Sverige

Det här är sagan om sanningen och lögnen. Om ett Sverige som vi aldrig hade fått kännedom om, om inte Kommissarie Knark envisats med att måla om sin villa.
Sommaren 2003 nystades en narkotikahärva upp i Sörmland. Hösten 2003 upptäcktes några svartjobbande målare ute på Långholmen i Stockholm. Tips lämnades in till en lokaltidning och snart var TV på plats. Därefter började medierna explodera av nyheter kring kriminalkommissarie Knark vid Länskriminalen i Stockholm, MC-gruppen.

Mannen var misstänkt för grovt narkotika-och vapenbrott, blev sedan häktad, frikänd av Hovrätten och dömd till villkorlig dom i Högsta Domstolen.

Vad gäller hans höga profil rörande lägenhetsaffärer, så "försvann" den anmälan Lage Grahn, ombudsman på Målarettan i Stockholm, gjorde. Efter att såväl lokalpressen som TV varit på plats och dokumenterat svartjobbet.

Därefter följde en störtflod av medierapportering kring polismannens krogvanor, damaffärer, kohandlande med kriminella dörrvakter, mm mm i kvällspressen, dagspressen, lokaltidningar runt om i landet och TV. På polishuset stod dementimaskinerna och tuggade fradga. Man visste inte vad man skulle ta sig till. Identifikation med offret Knark? Eller total social utfrysning? Helt klart är att kårandan ångade het! Till att börja med. Sen började herrarna på Länskrim jaga varandra som yra höns, så att stjärtfjädrarna rök. Nu visade det sig att kommissarie Knark använt sig av golbögar; dvs; tjallare, vars kvalitet var direkt undermåliga. Dom här killarna skulle aldrig ha fått jobb på ett lager, ens.

Efter att ha läst förundersökningen i det omfattande målet mot Kommissarie Knark och ett flertal andra narkotikadömda i Sörmland, Nacka, Stockholm, så får man en bra inblick i hur polisens underrättelseverksamhet fungerar. Och börjar man peta runt i de agenter, som tillhört Kommissarie Knarks "stall" så träder en märklig bild fram.

I fallet Knark har såväl informatör "Assar" som den kände Falubon och tidigare Bandidosmedlemmen "Pia", använts. Inte helt utan problem, om man säger så. I fallet med "Pia" påträffar polisen vid ett tillfälle honom med bilen full med hemgjord bomb, handgranater, vapen, däribland ett avsågat hagelgevär. En deal görs upp på plats.
- Du får gå loss, mot att du tjallar på andra kriminella.
Det här tar man i hand på. Knark och den kortväxte Falubon har nu en uppgörelse, Varpå "Pia" går hem till pojkrummet i Falun och tänker till. Hur ska han gå tillväga? "Pia" ställer till med fest i Falun, för sina kriminella kamrater. Dagen efter har han arrangerat ett s k fredsmöte mellan flera kriminella. Detta på hotell Grand i Falun.

Under festnatten bjuder "Pia" frikostigt på knark och sprit. Dagen efter är det tungt kriminella, som med lika tunga steg går in på Grand, för att sluta fred. Vapen och handgranater har delats ut till höger och vänster. Av "Pia". Man hinner inte mer än bänka sig, så stormar Nationella Insatsstyrkan in. Folk grips. Kommissarie Knark, som häckat i foajén ivrigt samtalandes med de kvinnliga receptionisterna, och "Pia" gör high five.

Därefter går "Pia" ut till sin bil, sina vapen, handgranater och åker iväg, för att som frisläppt polisinformatör fortsätta sina kriminella gärningar i den undre världen. På Grand har under razzian Svenska Skidspelen pågått. Med ett därtill hörande fullsatt dagis för de närvarandes barn.
- Tänk om vi hade börjat skjuta under razzian, säger idag en av de fängslade som var med vid tillslaget.
Ja, tänk.

I Eskilstuna har under många år en annan av kommissarie Knarks informatörer opererat. Vid gripandet 28 januari 2004 kl 10 48 på morgonen luktade mannen sprit ur munnen. Inget alkoholtest togs. Läser man förundersökningen, intervjuar man personen ifråga; "Assar", talar man med allt från skolkamrater till kriminella vänner samt oskyldiga medborgare som råkat ut för mannen, så träder bilden fram av en person med tunga missbruksproblem från 15 års ålder. Alkohol, hallucinogena droger, hasch, kokain, amfetamin, missbruk av anabola steroider från ca 18 års ålder. Idag är mannen 37 år, märkt av åratals missbruk.

Som Stjärn-Agent är han lite malplacerad, då han inte ens förstår offentlighetsprincipen och inte kan registersökning. Riktigt roligt blir det, när den knappt läskunnige "Assars" advokat till pressen uttalar sig. "Min klient har inte ens fått en grundläggande juristutbildning under agentåren". I TV skrävlar "Assar"; "När vi körde drivningar i Brödraskapet hade vi kontakter på skattemyndigheten, som gav oss tips". Men hallå! För en erfaren indrivare och torped är skattemyndighetens och kronofogdemyndighetens register offentliga! Man behöver inte leta länge bland leden av kommissarie Knarks agenter, för att hitta en fullblodsmytoman. Som systematiskt offrar sina olycksbröder i brott på kverulansparanojans Kilimanjaro; dvs Länskriminalens skrivbord. Där högarna med påstådda brott hopar sig genom åren. Brott - som i efterhand visar sig vara framprovocerade av polisen själv. Allt för att kliva högre i karriären, för att få höga chefers förtroende och bonus för väl uträttat värv. Den här personen; "Assar" har alltså av Länskriminalens chefer, däribland Leif Jennekvist, Ali Lindholm, Tage Åström, därefter kommissarie Knark vid MC-gruppen, samt ett antal personer anställda vid Eskilstunapolisen, däribland restauranggruppen vid narkotikapolisen, haft osynligt diplomatpass att i princip dygnet runt köra bil såväl full som påtänd, beväpnad, med handgranater i bagaget. Kors och tvärs runt halva Sverige. Alltså - ett rent under att en rejäl olycka inte skett. I synnerhet som mannens informatörsverksamhet stressats upp rejält sedan genombrottet med Brödraskapet 1996. En trafikpolis i Sörmland flyger i taket när jag ringer och läser högt ur förundersökningsmaterialet.
- Det här hade jag aldrig en aning om! Förfärligt!

Kommissarie Knark är - märk väl - inte den första svenska polis som uppdagats använda sig av civila medborgare som informatörer, infiltratörer, agenter. Sedan 25 års ålder har han använt sin lika gamla "Assar" och samvaron har lett fram till ett antal ingripanden, ofta på brottsprovokationens glashala grund. Rättslösa syrianer och dopade finnar är tacksamma offer att luras in på narkotikabrott, ofta är de uttröttade efter restaurangjobb, droger, hård träning och det är inte svårt att se i förundersökningen hur polisen med hjälp av sina infiltratörer satt in stöten. I Dalarna har en fattig ensamstående mamma, civilanställd inom polisen, utnyttjats av "Pia" på ett subtilt sätt i "Operation Räven".

Men Kommissarie Knark måste vara den första högt uppsatta polis som använt sig av vårdintygsmässiga medborgare, vars barndom och uppväxt är präglade av djup tragik. Han har helt enkelt inte kvalitetssäkrat sina "agenter" som han så gentlemannamässigt kallar flåbuset från obygderna, som skallat ner gamla tanter och hotat romska småbarnsmammor med handgranater i lekparken. För att ta några exempel. Idag talas det inom polisen; Caj Thoren intervjuad i DN, Ali Lindholm i förhör och intervjuer, i en rapport utfärdad av Hallands Länspolismästare Mats Åhlund, om Agentsyndromet.
- Det kan röra sig om en kick att avslöja andra brottslingar. Eller så vill man sätta dit en konkurrent, för att få vara ifred med sin brottslighet själv, säger en polis.
Då har "Assar" åkt Sörmland runt, uppblåst på steroider till 105 kg och inför polisen pekat ut andra dörrvakter som - just missbrukare av anabola steroider!

Alltså, den här informella legaliseringspolitiken, som ju "Agentverksamhet" innebär, kan troligen inte ha stöd från hela poliskåren eller ens bland högt uppsatta politiker och sakkunniga. Det innebär konkret att Kalle kan langa kokain, men inte Putte och Olle. Det innebär att Sixten får åka runt med vapen och handgranater i bilen, för att han hjälper polisen med så mycket information. Men Kjell, tja, han är ju kriminell. Så han får inte åka runt med vapen i bilen, honom stoppar vi! Varför inte sälja heroin rakt av i Pressbyrån, kokain på Kick´s och tillhandahålla pistoler i järnaffären?

I fallet "Assar" framkommer det i förundersökning, intervjuer, Tingsrätt, Svea Hovrätt, att man var på väg att ta in stora partier kokain från Holland. Man skulle maxa intaget till 5 - 10 kg per leverans. Ett system med tränade "mulor", dvs; personer som är sväljare och antingen kräks ut eller skiter ut narkotikan i specialförpackade kapslar, skulle sättas in. Som av en ren tillfällighet har mulorna invandrarbakgrund. Som av en ren tillfällighet har två av kommissarie Knarks agenter släktingar inom polisväsendet. Nu sket sig ju projektet med mulorna på ett hyfsat tidigt plan. En mula greps, levande tack och lov. Utan att narkotikan hade spruckit och läckt ut i magen och orsakat dennes död. The rest is history.

Kommissarie Knark gick fri till slut och kunde återvända till cuprinolandet av sin villaveranda. "Assar" dömdes i Svea Hovrätt till tre års fängelse för grovt vapen-och narkotikabrott. Han fick strafflindring från 14 år till tre, för sitt samarbete med Eskilstunapolisen. Han är idag försatt på fri fot, med skyddad identitet och kan återgå till missbruk och kriminalitet. Och på Bodströms kansli, på Polisförbundet, hos JK, bland åklagare och rättskaffens medborgare, blåste ett tredje världskrig upp. Kristina Axén Olin skulle minsann begära redovisning av Stockholmspolisen hur mycket just den kåren lagt ner i pengar på informatörsverksamhet genom åren. Sen kom hennes privatliv i vägen, med offentliggörande av alkohol- och tablettmissbruk samt en påföljande separation från maken.

Förundersökningen kring Knark är väl värd en genomläsning. Bland stavfel, syftningsfel och tjänstefel hoppar ett antal "svartskallar" omkring. Antalet synonymer för mörkhyade medborgare har jag inte ens orkat hålla räkning på. Jag överlåter det till journalister som har högerextrema strömningar som bevakningsområde. Googlar man på polismannen A i Sörmland, ä k s "Äpplet", så träder bilden fram av en märklig person. Som i intervjuer uttalar sig om mord i spåren av agentverksamheten.
- Ja, vi kan inte berätta om det, ifall sådant har inträffat.
Iallafall en ärlig rekryterare till golbögsindustrin. "Kom och sök jobb som tjallare, men vi kan inte garantera att du inte fixas med ett nackskott av de kriminella gängen och grävs ner i en mosse". Ungefär så.

Än i dag driver "Äpplet" goljour dygnet runt. Vid tiden för "Assars" opererande med att sätta dit egenföretagare med utländska efternamn, ringdes "Äpplet" upp 02 - 03-tiden på nätterna. Och svarade. När flerbarnspappan och polismannen med kännedom om mord och annat trevligt, egentligen sover och om han får övertidsersättning för att lyssna till påtända tjuvar, framgår inte av den omfattande förundersökningen med dokumenterad telefonavlyssning daterad. Inte ens Laila Bjurling, s-ordförande i Sörmlands polisnämnd känner till det. Möjligen för att damens enda utbildning rör förskollärarämbetet inom barnomsorgen.

Ska vi ha Agenter som är civila medborgare som Umeåpedofilen, kyrktjuven och mordbrännaren i Sundsvall, "Pia" i Falun, som dom senaste fem åren gått och handlat på Konsum i skottsäker väst, med skarpladdade vapen och bott hemma hos mamma? Eller ens "Assar", vars "övriga kriminalitet" som Krm Knark diplomatiskt talar om, i mångt och mycket handlar om grov kvinnofridskränkning, könshandel, våld och hot mot omvärlden i form av grannar och parkeringsvakter. Där en del vågat anmäla vardagsbrott, där en del anmält och inte sett röken av spaningstipsen. Har vi råd att låta polisens informatörspengar förvandlas till kokainsträngar som dras upp i näsan på rättshaverister, ibland summor på 30 000 - 70 000 vid varje "gratifikationstillfälle" eller vapenaffär? Vad kostar det att försörja, beskydda en informatör och dennes anhöriga? Vilka personlighetstyper är det, som söker sig till Agentvärlden? Är det en slump att två informatörer, från vitt skilda polisdistrikt, vårdats på stödavdelning för dubbeldiagnoser? Och hur pass troligt är det, att dessa lösmynta exhibitionister som med kravmaskiners effektivitet ångar fram i tillvaron och ställer till det, att de passar in i vittnesskyddsprogrammet? När hela deras tillvaro under många år kretsat kring droger och kriminalitet? Har vi råd med det här? Har svenska rättsapparaten råd att grisa ner sig ännu mer, genom användande av maniskt babblande psykfall som ser syner och hittar på alla möjliga konspirationer, likt ilskna 13-åriga flickor som fått veckopengen indragen och hämnas med att anmäla pappan för våldtäkt.

Idag är Länskriminalens MC-rotel pulvriserad i Stockholm, runt om i landet har flera poliser fått sparken ut, neråt, gått till pension, flyttats om till andra delar av landet eller rent av gått under jorden. Allmännhetens förtroende för den s k "rättsvårdande" apparaten har fått sig en knäck, då det visat sig att brott kan fejkas, snutar kan få kriminalkommissariestatus inom sju månader tack vare framfifflandet av åtminstone tre paradvåningar i Stockholms innerstad och då tömningen av Knarks mobil visar sig innehålla telefonnummer och sms till och från ett flertal näppeligen byxmyndiga kvinnor som synts i delikata situationer på nätet. Samt rasistiska vitsar med anspelning på mordbränning mot kurder.

Så här slutar sagans första del om Kommissarie Knark och sanningen och lögnen. Och snart får vi se den på TV. Läsa boken. Köpa tvålen. Käka flingorna. Lägga pusslet. Dra på oss T-tröjan. För, som i alla onda sagor, går det givetvis att profitera även på kardinalmisstag.