tisdag 18 november 2014

Polismännen Jörgen Stridsman och Magnus Petersson i Kiruna misshandlade oskyldig autistisk 20-åring som greps av panik pga polisernas brottsliga angrepp

Polismännen Jörgen Stridsman och Magnus Pettersson i Kiruna misshandlade oskyldig autistisk 20-åring som greps av panik pga polisernas aggressiva angrepp


Poliser Jörgen Stridsman och Magnus Pettersson i Kiruna letade efter en man med Downs syndrom som rymt från ett boende men tog fel person. Den oskyldige mannen, som lider av autism, svarade inte på tilltal och drabbades av panik när poliserna grep honom. Mannens pappa och bror kom springande och försökte stoppa poliserna. Poliserna vägrade att lyssna och kalabalik uppstod. Både pappan och brodern sprejades med pepparsprej och brodern fick en polishund bussad på sig.

Alla tre åtalades för hot mot tjänsteman, men brodern och den autistiske mannen frias av Gällivare tingsrätt som anser att poliserna Stridsman och Pettersson borde sett att dem gjort fel. Att vara aggressiv och försöka få polisen att släppa mannen är i sig inte olagligt, anser rätten som inte helt och hållet lägger sig på polisens sida, vilket är det vanligaste förekommande domarbrottet mot Sveriges civila medborgare.

https://www.scribd.com/doc/247024565/Jorgen-Stridsman-Magnus-Pettersson-Kiruna-Polis-Autism-B-237-14-DomPolis Magnus Petersson ljuger i förhör och i domstol

Ynglingarna visade inte dom tuffa poliserna respekt och rädsla, då kände dem två polispedofilerna sig tvungna att misshandla ungdomarna.
 Pojken och hans anhöriga har full rätt att döda poliserna som begår mycket grova brott i familjens hem.
Olagligt och lamt förhör där kollega förhör kollega.


Anonym tjänare vid Gällivare tingsrätt vill tjäna pengar åt staten vilket är ett brott mot grundlagen - Visar sig vara det JO-anmälda svinet Niklas Lind

Grundlagen säger klart och tydligt att staten INTE får tjäna pengar på folket. Domstolar får INTE ta betalat mer än att det täcker kostnaderna. Hemmasnickrad lag, PUL, dödar skog.


Från:     Registrator Gällivare tingsrätt - TGL (Gallivare.tingsratt@dom.se)
Skickat:    den 18 november 2014 10:46:43
Till:    'Corruptio Swedish' (corruptio1@hotmail.com)


Översänder dom i målet.

När det gäller förundersökningsprotokoll i mål så hänvisar vi till bestämmelser i personuppgiftslagen (21 §) om behandling av personuppgifter, bl a uppgifter om brott.

Om du inte kan visa att du uppfyller kraven i personuppgiftslagen är det tveksamt om vi kan lämna ut förundersökningsprotokoll och dylikt i elektronisk form. Du hänvisas i så fall till att begära ut papperskopior. Sådana kan du få ut utan begränsning, mot gällande avgift givetvis.

Avgift tas ut enligt avgiftsförordningen (1992.191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

I detta fall kommer kopian av förundersökningsprotokollet att kosta 128 kr.


Med vänlig hälsning

Registrator
Gällivare tingsrätt

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Från:     Lind Niklas - TGL (niklas.lind@dom.se)
Skickat:    den 25 november 2014 14:46:12
Till:    'corruptio1@hotmail.com' (corruptio1@hotmail.com)


Hej!

Du har begärt ut ett förundersökningsprotokoll via e-post. Tingsrätten följer de riktlinjer som Domstolsverket har beslutat. Av riktlinjerna framgår bl.a. följande. Av 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen följer att en allmän handling som får lämnas ut på begäran ska genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del av den. Enligt 2 kap. 13 § TF har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet har inte skyldighet att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Domstolar är alltså inte skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form, t.ex. via e-post. Offentlighetsprincipen medger endast en rätt att få ut en kopia av en allmän handling i pappersform. Det är dock möjligt för domstolarna att som en serviceåtgärd lämna ut handlingar via e-post om det framstår som lämpligt. I första hand är det integritetsskyddsaspekter som ska beaktas vid den lämplighetsbedömning som ska göras vid val av utlämnandeform.


När det gäller förundersökningsprotokoll gör tingsrätten bedömningen att det inte är lämpligt att lämna ut dessa via e-post utan dessa lämnas ut som papperskopior. Enstaka förhörsutsagor kan dock normalt lämnas ut per e-post och en kopia på de förhör som du begärt utlämnade kommer omgående att skickas till dig.Med vänlig hälsning

Niklas Lind
Lagman, Gällivare tingsrättFrån:     corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 25 november 2014 17:27:14
Till:    Lind Niklas - TGL (niklas.lind@dom.se)


Hej igen,

Upplyser dig Mr. "lagman" att all makt utgår från folket, inte tvärtom. Du är folkets tjänare och inget annat.

Domstolsverket kan informera dig och dina kollegor kring epost-kryptering, om du nu förstås inte anser dig vara folkets chef och, "enligt lag", ej tvungen att använda modern teknik för att tjäna folket.


/HG BjörckFrån:     Lind Niklas - TGL (niklas.lind@dom.se)
Skickat:    den 25 november 2014 17:39:40
Till:    corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)


Hej!

Ja, frågan är mer komplex än så, men vi ska utreda frågan om vi kan använda säker e-post.

Med vänliga hälsningar


Niklas Lind


Skickat från min DME-klient på mobilen.


http://www.nilsfuncke.se/wp-content/uploads/2014/09/JO-1874-13.pdfPolis Jörgen Stridsman - Känd yrkesbrottsling

Nedan kan Ni läsa en artikel utav en som polis Stridsman anklagat för brott.

2010-08-14 var jag och en klubbroder på klubben och snickrade och installerade el. Vi var båda nyktra.

Jag stod 2m upp på en stege och klamrade en elkabel när polismännen Nicklas Skarin och Jörgen Stridsman kom och anklagade mig för narkotikabrott för eget bruk. Poliserna tog med mig till stationen för provtagning och ett förhör som mest handlade om varför vi är med i Sverigemodellen.
Jag tvingades även lämna ett DNA-prov genom toppsning.

Nicklas Skarin hotade mig och sade att ifall jag syntes utanför någon polis eller på något sätt hotade en polis så skulle jag få ett helvete. Fick även veta att så länge vi är med i Sverigemodellen så ska polisen göra allt för att stoppa oss.

Niklas L., KirunaHur många brott har Jörgen stridsman begått som ännu inte kommit fram i ljuset?


Brottslingen Jörgen Stridsman

Förnamn:     Thore Jörgen
Tilltalsnamn:     Jörgen
Efternamn:     Stridsman
Gatuadress:     Fågelvägen 3
Postnummer:     981 41
Postort:     Kiruna
Födelsedatum:     1968-05-12
Född 12/5 1968 i Tärendö (Norrbottens län, Norrbotten).
Sambo med:
Förnamn:     Irene Anita Katarina
Tilltalsnamn:     Katarina
Efternamn:     Fredriksson
Gatuadress:     Fågelvägen 3
Postnummer:     981 41
Postort:     Kiruna
Födelsedatum:     1964-11-24Brodern Greger Stridsman är också polis 


Brodern:
Förnamn:     Kjell Greger
Efternamn:     Stridsman
Gatuadress:     Lundvägen 31
Postnummer:     981 43
Postort:     Kiruna
Födelsedatum:     1973-03-14


2 kommentarer:


 1. Erik Niklas Lind - 19760226
  Född 26/2 1976 i Malmberget (Norrbottens län, Lappland).
  Mobil: 070-918 96 10
  Förnamn: Marie Gunilla Elisabeth
  Tilltalsnamn: Marie
  Efternamn: Nilsson Lind
  Gatuadress: Rälsläggarvägen 28
  Postnummer: 982 38
  Postort: Gällivare
  Födelsedatum: 1976-12-23
  Född 23/12 1976 i Ulricehamn (Älvsborgs län, Västergötland).

  Modern:
  Förnamn: Anita Margareta
  Efternamn: Lind
  Gatuadress: Malmbergsvägen 4 B lgh 1102
  Postnummer: 982 31
  Postort: Gällivare
  Födelsedatum: 1939-05-14
  0970-22759, 070-2415912
  Fadern:
  1933-01-10, Lind, Lars-Erik Herman.

  Bror:
  Förnamn: Per Martin
  Efternamn: Lind
  Gatuadress: Forellgränd 2 lgh 1102
  Postnummer: 974 52
  Postort: Luleå
  Födelsedatum: 1971-04-05

  Bror:
  Förnamn: Lars Ingvar
  Tilltalsnamn: Ingvar
  Efternamn: Lind
  Gatuadress: Tycho Brahes gata 13 lgh 0902
  Postnummer: 415 17
  Postort: Göteborg
  Födelsedatum: 1967-08-01

  SvaraRadera
 2. The "Police Are the Good Guys" Troll

  These folks have a blissfully naïve version of police in their heads, the one fed to them since they were children that says police are the good guys and that no matter what they do, they must have had a reason.

  These people have no concept -- or pretend to have no concept -- of the depth of white supremacy and the way it is ingrained in every facet of our culture... even our police.

  Because they believe the police are always right -- and usually because they also believe that groups of black people are inherently violent -- they have no qualms about police dressed in military gear, sitting on tanks and tear-gassing American citizens. 'Murica.

  You may also hear these trolls say, "What about due process?" Well... we would proceed with due process. If they would actually arrest Darren Wilson. Which they haven't. So...

  By Olivia Cole

  SvaraRadera