söndag 19 oktober 2014

Polisanställd vid Polismyndigheten i Malmö Therése Remon åtalas för stulet p-tillstånd

Polisanställd Therése Remon åtalas för stulet p-tillstånd

Therése Remon vid Malmöpolisen har åtalats för att ha använt ett stulet handikapptillstånd för att kunna parkera gratis.

Hon misstänks för att ha använt det stulna p-tillståndet när hon deltog i ett fackligt möte i polishuset. Hon åtalas nu för häleri och missbruk av urkund. Åtalet är en följd av ett en uppmärksam parkeringsvakt reagerade när han i december förra året tittade närmare på ett handikapptillstånd som låg framme i kvinnans bil. När han kontrollerade tillståndet upptäckte han att det stulits vid ett bilinbrott två år tidigare. Tillståndet hade därefter spärrats. P-vakten kontaktade polisens ledningscentral och en patrull skickades till platsen där bilen stod.

Skrev anmälan
När polisen kom dit hade p-vakten varit tvungen att lämna och bilen var försvunnen. Sex timmar senare upptäckte en annan p-vakt att bilen stod parkerad vid en adress intill kvinnans bostad. Ledningscentralen skickade på nytt ut en polispatrull. Planen var att fotografera handikapptillståndet när det låg framme.
Men den här gången såg polisen inget sådant tillstånd i bilen. Therése Remons egen chef vid polisens ledningscentral skrev en detaljerad anmälan mot henne som skickades till riksenheten för polismål. Hon har i förhör förnekat att hon medvetet skulle ha använt handikapptillståndet och skyller på att vänner och bekanta ofta fått låna hennes bil eftersom hon har dragkrok på den. När utredaren bett henne om namn på dessa bekanta har Therése Remon vägrat med motiveringen att hon inte vill dra in dem.

Dåligt minne
Men hon har haft svårare att förklara varför hon den 1 juli 2013 gjorde en sökning i polisens register över polisanmälningar och tittat på just den anmälan som gjordes för två år sedan av mannen som blev bestulen på samma handikapptillstånd som senare påträffats i hennes egen bil. Kvinnan har i förhör sagt att hon inte minns sökningen, att hon gör ibland hundratals sökningar i sitt arbete hos polisen under arbetspass. Det senare visade sig inte stämma när utredaren kontrollerade den saken. Det var snarare tvärtom att hon oftast bara gjorde en sökning under ett arbetspass. En annan besvärande omständighet för kvinnan är att hennes bil parkerats i närheten av polishuset vid Porslinsgatan i Malmö med det stulna tillståndet liggande vid framrutan, enligt en p-vakt. Kvinnan var då, enligt en kod i polisens datasystem, på ett fackligt möte i samma polishus.


Malmö tingsrätt

Tilltalad: Remon, Therése Pauline.
Personnr: 19830108.
Adress: Erik Dahlbergsgatan 19 B, lgh 1402, 211 48 Malmö.

TR mål: B 4248-14

Ansvarsyrkanden m.m.
1. HÄLERIFÖRSEELSE (0150-K313-14)


Gärning
Bakgrund

Den 30 mars 2011 stals av okänd person vid inbrott i personbilen DMU 856 på Bennets väg i Malmö ett Assad Hassan Abdulrahman tillhörigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad, s.k. RH-tillstånd.
Brottslig gärning
Therése Remon har i Malmö vid något tillfälle därefter men före den 29 augusti 2013 kommit i besittning av och tagit befattning med RH-tillståndet. Hon har därvid insett, eller i vart fall haft skälig anledning att anta, att RH-tillståndet frånhänts sin ägare genom brott. Therése Remons befattning med RH-tillståndet har varit ägnat att försvåra ett återställande.
Lagrum
9 kap 6 § 1 st 1 p och 7 § 1 st och 2 st 2 p brottsbalken

2. MISSBRUK AV URKUND (0150-K6082-13, 0150-K2646-14)

Gärning

Therése Remon har i Malmö vid två tillfällen under 2013 i samband med parkering av sin tillhöriga personbil KEL 579 missbrukat det av Malmö Stad för Assad Hassan Abdulrahman personligen utfärdade RH-tillståndet;
-den 29 augusti kl 10:52 vid polisstationen på Skansgatan,
-den 13 december kl 16:09, vid sin bostad Erik Dahlbergsgatan.
Therése Remon har vid tillfällena placerat tillståndshandlingen synlig i bilen och har därigenom gett sken av att hon haft rätt att parkera sin bil på de ifrågavarande platserna utan att erlägga föreskriven parkeringsavgift. Fara i bevishänseende har förelegat.

Lagrum
15 kap 12 § 1 st brottsbalken


Bevisning
Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Therése Remon, som förnekat brotten.
Vittnesförhör med parkeringsvakten Martin Sahlström, adress se särskild handling, att höras rörande sina iakttagelser vid utfärdande av parkeringsanmärkning för personbilen KEL 576 på Erik Dahlbergsgatan den 13 december 2013, till styrkande av att det stulna handikapp-parkeringstillståndet varit placerat innanför rutan på bilen.http://www.scribd.com/doc/238362750/Stamningsansokan-Remon-Therese-Polisanstalld-Malmo-Missbruk-Av-Urkund-Haleriforseelse-b-4248-14


Förnamn:     Therése Pauline
Tilltalsnamn:     Therése
Efternamn:     Remon
Gatuadress:     Erik Dahlbergsgatan 19 B lgh 1402
Postnummer:     211 48
Postort:     Malmö
Födelsedatum:     1983-01-08


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar