måndag 15 september 2014

Polisanställd arrestvakt Robert Jones åtalas efter en misshandel


Polisanställd arrestvakt Robert Jones åtalas efter en misshandel


Robert Jones
Enligt det åtal som lämnats in till Lunds tingsrätt ska den polisanställde Robert Jones ha uppträtt hotfullt mot en annan man. Han ska först ha ryckt upp förardörren till mannens bil och därefter lutat sig in i bilen och viftat med en knuten näve. I samband med detta uppges den polisanställde även ha skrikit åt mannen. Tjänsteman Robert Jones ska bland annat ha kallat honom "jävla dum i huvudet" och bett honom "dra åt helvete". Därefter ska den polisanställde Robert Jones ha slängt igen bildörren. Dörren ska då ha träffat förarens arm och knä vilket orsakat honom smärta. 

Tjänsteman Robert Jones förnekar brott. I maj åtalades den polisanställde för misshandel och olaga hot vid Lunds tingsrätt, men eftersom mannen är anställd vid Skånepolisen har tingsrätten också begärt in ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Nyligen lämnade nämnden sitt yttrande i ärendet. Enligt myndigheten kommer mannen att förlora sitt arbete hos myndigheten om han döms för misshandel – som inte anses som ringa. Statstjänsteman Robert Jones förnekar brott.


Tilltalad: 
Jones, Charles Robert Brian Robert
Personnr:

19610928
Adress:
Glasförgyllaren 51, STAFFANSTORP


Gärning
Brottsmisstanke: 1.2, 2.2


Robert Jones har den 30 november 2013 utanför bostaden i Staffanstorp hotat målsäganden Fredrik Nilsson genom att rycka upp dörren på förarsidan och luta sig in i bilen och vifta med en knuten hand framför målsägandens ansikte och skrika diverse ord till honom bl.a. att han var helt jävla dum i huvudet och att han kan dra åt helvete. Hotet har vari ägnat att hos målsäganden, som satt fastspänd med säkerhetsbälte, framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Robert Jones har därefter utanför bostaden i Staffanstorp misshandlat målsäganden Fredrik Nilsson när denne delvis satt i sitt fordon genom att ta tag i och slänga igen bilens dörr på förarsidan varvid dörren träffade målsägandens arm och knä. Våldet orsakade målsäganden smärta, sår och rodnad på knä.

Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken
4 kap 5 § 1 st brottsbalken

http://www.scribd.com/doc/239833207/Robert-Jones-Stamning-Misshandel-B-1232

http://www.scribd.com/doc/239833449/Polisanstalld-arrestvakt-Robert-Jones-FUP-Misshandel-B-1232

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar