fredag 25 juli 2014

En promille av brottslingarna vid Polismyndigheten "åker fast" - Svensk media är den enda i världen som inte hänger ut kriminella poliser med namn och bild

PAN åklagare och domare hjälper brottslingar stanna kvar vid Polismyndigheten

Khazaren Robert Aschberg, poliskanalen TV3justitiedepartementet, Aftonbladet, Metro och Sveriges kriminella poliser försöker att lura svenska folket att tro att det är förbjudet att hänga ut kriminella poliser och deras anhöriga. Europas smuts (svenska statens tjänstemanna-kreatur) vill ha ensamrätt att kalla andra för brottsling.


Sveriges största näthatare (polisen) anlitade trollet Robert Aschberg och poliskanalen TV3 för att skrämma Corruptio-journalister. 

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/12/kriminell-polis-hakan-boberg-hotar.html?m=1

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/05/polis-hakan-sandahl-jonkoping.html?m=1


http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/polisforbundets-jan-karlsen-och.html

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/100-tals-poliser-mobbar-och-hotar-dig.html


Kriminella poliser och deras anhöriga hängs ut av media i demokratier och i bananrepubliker - Varför rådiktatur och totalkorruption i Sverige?


Demokratier och bananrepubliker hänger ut kriminella tjänstemän och deras anhöriga - I Sverige råder 100 procent rådiktatur
Sveriges medborgare behöver en organisation bestående av civilpersoner vilka skall ha tillgång till all teknisk utrustning som polisen har. Samt vara beväpnade och ha rätt att anhålla kriminella poliser och andra tjänstemän som begår brott mot sina chefer, svenska folket.
PAN i nummer 1/06

Publicerad 2006-05-10
AKTUELLT 1) Körde bil med körförbud men behåller jobbet
En polisinspektör som flera gånger hade kört sin bil som var belagd med körförbud får behålla jobbet. Polismyndigheten hade tidigare begärt att polisinspektören skulle sägas upp på grund av personliga skäl, bland annat samarbetssvårigheter, hot mot arbetskamrat samt tidigare varning från Pan.
Pan beslutade att skriva av ärendet eftersom inspektörens hemmamyndighet hade återkallat sin begäran om uppsägning.
Beslut: Ärendet avskrivs (grönt – jobbet kvar)
2) Åtalad för sexuellt utnyttjande av dotter sa upp sig
Den polisinspektör som varit åtalad för sexuellt utnyttjande av och sexuellt ofredande mot sin dotter har sagt upp sig. Polisinspektören har dessutom i förhör erkänt att han haft sexuellt umgänge även med sin andra dotter. Övergreppen ägde rum i början av 1980-talet och brottet är preskriberat. Polismyndigheten har underrättat inspektören om att han ska avskedas och ville att ärendet skulle prövas arbetsrättsligt av Pan.
Pan skriver av ärendet eftersom polismannen har sagt upp sig själv med omedelbar verkan.
Beslut: Ärendet avskrivs (rött – sa upp sig själv)
3) Förskingrande polis sägs upp
Den polis som förskingrade en stor summa pengar från polisföreningen där han var kassör får avsked. Polismannen är dömd till skyddstillsyn och psykiatrisk vård både i tingsrätt och hovrätt. Personalansvarsnämnden har tidigare yttrat att han skulle bli av med jobbet vid fällande dom. Polismannen själv menar att han haft personliga problem under den tid då förskingringen skedde och att han skulle ha behövt aktivt stöd och hjälp för att komma tillrätta med problemen.
Pan beslutar att avskeda polismannen med omedelbar verkan.
Beslut: Avsked (rött)
4) Polis förlorar jobbet för dödsskjutning
Den polisassistent som i våras sköt ihjäl en man i samband med ett ingripande kommer att bli av med jobbet om han fälls i tingsrätten. Polismannen är åtalad för grov misshandel och grovt vållande till annans död.
Dödsskjutningen inträffade när två polispatruller blev kallade till ett hus där en ung man hotat sina föräldrar med knivar. När polisen försökte tala mannen tillrätta gick han till angrepp mot polismännen. En av poliserna avlossade då ett skott som träffade i mannen magen. Mannen avled senare av skadorna. Polismannen som sköt menar att han uppfattat situationen som ett direkt dödshot.
Polisförbundet tycker att polisassistenten ska få ha jobbet kvar med tanke på att det var en kaotisk ingripandesituation med en psykiskt sjuk, våldsam och knivbeväpnad man, där polisen fruktade för sitt liv.
Pan anser att polisassistenten ska avskedas om det blir fällande dom.
Yttrande: Avsked (rött)
5) Tipex på blankett inte grund för avsked
En poliskommissarie som är åtalad för urkundsförfalskning får behålla jobbet även om han döms för brott.
Kommissarien hade gjort en ändring med tipex på ett arrestantblad i samband med det uppmärksammade mordet i Knutby, eftersom han ansåg att en annan polisman hade fyllt i blanketten fel. Ändringen har dock inneburit fara i bevishänseende.
Pan skriver i sitt yttrande att det är av avgörande betydelse för tilltron till polisen att användning av tvångsmedel sker på ett korrekt och rättssäkert sätt och att det finns anledning att se allvarligt på det polismannen gjort. Det är däremot inte så allvarligt att han blir av med jobbet, även om han döms enligt åtalet.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
6) Avskedas för sexuellt ofredande under förhör
En polisinspektör som är åtalad för sexuellt ofredande alternativt tjänstefel i samband med ett förhör kommer att bli av med jobbet om han fälls.
När polismannen förhörde en kvinna som kallats som misstänkt sa han till henne att han ville se henne utan kläder och att han ville träffa henne utanför polisstationen. Kvinnan tyckte att det var obehagligt och tog med sig en liten bandspelare till nästa förhör. Även den gången kom polismannen med sexuella förslag och ställde frågor om kvinnans sexliv.
Polismannen har haft personliga problem under en lång tid. När händelserna vid förhören inträffade hade han under en period mått mycket dåligt.
Pan skriver i sitt yttrande att det polismannen gjort allvarligt kan skada förtroendet för polisen och att han därför kommer att skiljas från sin anställning om han döms.
Yttrande: Avsked (rött)
7) Full polis bad flickor köpa öl
En polisinspektör som i våras i onyktert tillstånd visat sin polislegitimation för två flickor och bett dem köpa öl åt honom frias av personalansvarsnämnden. Han blev anmäld för tjänstefel men förundersökningen lades ner.
Händelsen inträffade på en festplats där polismannen träffade två flickor, visade sin polislegitimation och gav dem i uppdrag att köpa en öl åt honom. Senare på natten berättade flickorna för en polispatrull vad som hade hänt och pekade ut polismannen för dem. Patrullen uppfattade polismannen som kraftigt berusad.
Personalansvarsnämnden gör bedömningen att polisinspektören inte hade försökt åberopa sin ställning som polis och att han därmed ska slippa disciplinpåföljd.
Beslut: Ingen disciplinpåföljd / frias (grönt)
8) Varning för glömt vapen
En polisassistent som glömde sitt vapen ovanpå ett skåp i förvaringsrummet för tjänstevapen får en varning. Han åtalas dock inte eftersom det inte fanns anledning att tro att brott hade begåtts.
Efter att ha avslutat sitt arbetspass låste polismannen in magasin, extramagasin och hölster i vapenskåpet. Men själva vapnet glömde han av misstag kvar ovanpå skåpet, där det hittades av en annan polis någon timme senare. Polismyndigheten där mannen är anställd anser inte att det behövs strängare straff än varning, eftersom det krävs inpasseringskort med personlig kod för att komma in i vapenrummet.
Pan menar att felet inte är ringa, men att strängare påföljd än varning inte behövs.
Beslut: Varning (gult)


PAN i nummer 2/06

Publicerad 2006-05-10
AKTUELLT 1) Sparkas för rasistisk e-post
Den polisinspektör i Malmö som i våras skickade e-post med rasistiskt innehåll till Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu får sparken. Polismannen anmäldes och åtalades för hets mot folkgrupp, men friades i tingsrätten.
Det var efter att ha sett flera tv-inslag om brister i åldringsvården i Malmö som polismannen blev upprörd och skrev till kommunalrådet och en tjänsteman i kommunen. Han skickade e-posten hemifrån men talade om att han var polis och yttre befäl.
Pan har tidigare yttrat att polisinspektören skulle avskedas om han blev fälld i tingsrätten. Trots att det blev en friande dom tyckte Pan att det fanns omständigheter som gjorde att man ville pröva frågan om avsked igen. I motiveringen till sitt beslut skriver Pan bland annat ”Ditt handlande har varit ägnat att på ett mycket allvarligt sätt skada inte bara förtroendet för dig som polis utan även polisväsendets anseende”.
Polisförbundet reserverade sig mot beslutet och anser att polismannen ska få ha jobbet kvar, men att han bör få ett mycket kännbart löneavdrag.
Beslut: Avsked (rött)
2) Polis stal cykel på polisstationen
En polisassistent som är misstänkt för att ha stulit en cykel på polisstationen, kommer att avskedas om hon döms för stöld. Om hon döms för olovligt förfogande riskerar hon också att bli av med jobbet. Döms hon däremot för egenmäktigt förfarande får hon behålla jobbet.
Polisassistenten har erkänt att hon tagit cykeln, som tillhörde en kollega, eftersom hon trodde att den inte hade någon ägare när den stod parkerad på polisstationen. Hon tänkte ta med sig cykeln nästa dag, men glömde bort den. När hon förstod att cykeln tillhörde en kollega lämnade hon tillbaka den och förklarade att hon hade lånat den.
Pan anser att polisassistenten ska avskedas om det blir fällande dom för stöld eller olovligt förfogande.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)
3) Trafikpolis avskedas för misshandel
En trafikpolis som är åtalad kan bli av med jobbet om han döms för misshandel som inte är ringa och/eller olaga tvång.
Polisinspektören och en kollega följde efter en personbil som inte ville stanna vid en trafikkontroll. Färden slutade med att bilen körde av vägen och föraren greps, misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik. I samband med gripandet ska polismannen ha trampat en av personerna på ryggen samt ha slagit honom med en ficklampa.
Pan anser i en preliminär bedömning att polismannen ska skiljas från sin anställning om han fälls för misshandel som inte är ringa och/eller olaga tvång. Nämnden påpekar dock att en polis som vid ett ingripande något överskrider vad som kan anses vara försvarligt våld, inte grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)
4) Hotade bilist med pistol
En polisinspektör som är åtalad för misshandel och olaga hot, alternativt tjänstefel kommer att avskedas om han döms för det första yrkandet.
Det var i samband med ett ingripande mot en person, som kört bil alldeles för fort och vårdslöst, som polisinspektören ska ha misshandlat och hotat föraren. Bland annat har polisen tagit tag i mannens hår och dunkat huvudet mot sidorutan på bilen. Han har också tryckt en skarpladdad pistol mot mannens kind och hals och sagt saker som: ”Vill du verkligen dö idag?”. Polismannen säger själv att han varken har hotat den gripne mannen eller dunkat hans huvud i bilrutan. Däremot har han sagt: ”Rör dig inte, jag skjuter”.
Polismannens hemmamyndighet säger att han är en mycket duktig polisman med gott omdöme och att detta framstår som en engångsföreteelse. Därför skulle det kunna vara ett möjligt alternativ att låta en omplacering ersätta ett avskedande, om han blir fälld i domstolen.
Pan anser att polismannen kommer att avskedas om han döms för misshandel som inte är ringa. Om han däremot döms för ringa misshandel och olaga hot eller tjänstefel talar det mesta för att han får behålla jobbet.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)
5) Avskedas för lögn om upphittad cykel
En polisassistent som är åtalad för osant intygande och bedrägeri, alternativt tjänstefel, blir avskedad om hon döms i tingsrätten.
När det var garagestädning på polisstationen hittade polisassistenten en dammig och trasig cykel som skulle slängas. Hon satte en lapp på cykeln om att hon var intresserad av att köpa den. Dessutom frågade hon den som vara ansvarig för städningen om han tyckte att hon kunde ta cykeln. Den städansvarige ska då ha sagt att hon kunde lämna in cykeln som hittegods i någon annans namn och sedan hämta ut den själv. Hon följde rådet, lämnade in cykeln och pratade sedan med sitt befäl, som rådde henne att inte hämta ut cykeln. Polisassistenten hämtade senare ut cykeln i alla fall.
Polismyndigheten där hon är anställd anser att det hon åtalats för rubbar förtroendet för polisen. Det är en försvårande omständighet att hon var i tjänst när det skedde.
Pan anser att hon ska bli av med jobbet om hon döms för bedrägeri och osant intygande eller tjänstefel.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)
6) Olämpligt att ringa till egen mobil
En poliskommissarie som är åtalad för olovligt brukande kommer inte att bli av med jobbet även om han fälls i tingsrätten.
Kommissarien hade under en niomånadersperiod ringt 371 samtal från polismyndighetens telefon till sin privata mobiltelefon. Samtalen kostade myndigheten drygt 17 000 kronor.
Polismannen, som har ett chefsjobb, säger att han har ringt sin egen mobiltelefon för att linjen skulle blockeras för externa samtal när han har känt sig stressad och behövt jobba ostört. Han tyckte att det var bättre att göra så än att hänvisa telefonen. Dessutom har många av hans medarbetare ringt till den privata mobiltelefonen för att fråga om olika ärenden när han har varit ledig, vilket också har visat sig på telefonräkningen.
Personalansvarsnämnden skriver i sitt yttrande att det kommissarien har gjort är allvarligt, men att han får behålla jobbet även om han döms.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
7) Glömde vapnet efter toalettbesök
En polisinspektör som glömde sitt tjänstevapen i omklädningsrummet i polishuset får en varning. Han anmäldes för tjänstefel men förundersökningen lades ner.
Polismannen hade lagt ifrån sig tjänstevapnet på en bänk i omklädningsrummet när han skulle tvätta händerna. När han kom tillbaka från toaletten träffade han en kollega och började prata med honom. Sedan gick han därifrån och glömde vapnet, som hittades av ett stationsbefäl.
Personalansvarsnämnden påpekar att det var oaktsamt av polismannen att glömma vapnet i omklädningsrummet och att felet inte är ringa. Däremot anser man inte att det finns anledning att ge strängare påföljd än varning.
Beslut: Varning (gult)


PAN nr 4/06

Publicerad 2006-05-23
AKTUELLT 1. Sparkas för sextrakasseri av misstänkt
Den polisinspektör som vid förhör utsatte en misstänkt kvinna för sexuellt ofredande får sparken. Polismannen har dömts för sexuellt ofredande i tingsrätten.
I det första förhöret med kvinnan, som var misstänkt för misshandel, har polisen sagt saker som ”tycker du om att suga äldre män?” och ”jag vill ha sex med dig”. Han har också lagt handen på kvinnans mage och sagt att han ville se henne naken. Vid det andra förhöret spelade kvinnan in det polismannen sa på sin mp3-spelare. Då sa han bland annat ”du får inte säga något till någon att jag är lite kåt på dig”.
Pan anser att polisinspektören har åsidosatt vad som gällt för hans uppgift som förhörsledare och utredningsman genom att han har agerat på det sätt han gjort. Därför avskedas han med omedelbar verkan.
Beslut: Avsked (rött)
2. Snattade ur kollegas spargris
En polisinspektör som varit misstänkt för att ha snattat ur en kollegas spargris kommer att få behålla jobbet.
Det var när polismannen bodde inneboende hos en kollega och hade ont om pengar till det dagliga som han lånade 110 kronor ur spargrisen. När han fick lön betalade han direkt tillbaka det han hade lånat. Kollegan kom dock på honom och han erkände. Polisinspektören dömdes sedan i tingsrätten för snatteri.
Pan skriver att det finns anledning att se allvarligt på att polismannen har dömts för snatteribrott, men tycker inte att det är så allvarligt att han ska få sparken.
Beslut: Ärendet avskrivs (grönt)
3. Riskerar avsked för olaga hot
En polisinspektör som är åtalad i hovrätten för bland annat hemfridsbrott och olaga hot, riskerar att bli av med jobbet. Han är tidigare dömd i tingsrätten för olaga hot, hemfridsbrott, intrång i förvar och övergrepp i rättssak.
Polisinspektören hade separerat från sin hustru och hade det väldigt rörigt socialt. Under den tiden ska han bland annat ha kommit hem till hustrun och stannat kvar utan att hon velat det. Han har också hotat henne och vid ett tillfälle har han öppnat och kontrollerat innehållet i ett brev, adresserat till henne.
Pan ser särskilt allvarligt på brotten olaga hot och övergrepp i rättssak och skriver att polismannen kommer att avskedas om hovrätten dömer honom för det. Om han däremot döms enbart för hemfridsbrott och/eller intrång i förvar får han behålla arbetet.
Yttrande: Avsked (rött)
4. Rattfull polis får jobba kvar
En polisassistent som är åtalad för grovt rattfylleri kommer att få behålla jobbet även om han döms. Han hade kört och krockat sin bil med drygt 1,7 promille alkohol i blodet.
Pan konstaterar att polismannen har kommit till insikt om att han har alkoholproblem och att han har påbörjat en behandling som han sköter bra. Därför kommer han att få behålla jobbet även om han döms.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
5. Behåller jobbet efter bråk i koloniområde
En polisinspektör som har åtalats för olaga hot i samband med ett bråk i ett koloniområde kommer inte att bli av med jobbet. Däremot har han blivit omplacerad från sitt arbete som förundersökningsledare på krimjouren.
En sommarkväll passerade tre unga män genom ett koloniområde och de boende trodde att det var ett inbrottsförsök. En person larmade polismannen, som var ledig och var i sin kolonistuga. Ett bråk hade uppstått och polismannen gick emellan. Han grep en av männen och uppmanade honom att lägga sig ned på marken.
Polismyndigheten anser inte att polisinspektören ska bli av med jobbet även om han döms. Han är nu omplacerad.
Varken Polisförbundet eller Pan anser att polismannen ska behöva bli av med jobbet på grund av det inträffade, även om han döms.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
6. Varning för skolk efter semestern
En polisinspektör får en varning för att ha varit borta från jobbet utan lov.
Det var första dagen efter en semester som polismannen ringde till sin gruppchef för att tala om att han skulle besöka sin mor och därför blev försenad till arbetet. Sedan kom han inte till arbetet, varken den dagen eller nästa. Han hörde inte av sig, trots att hans chef hade lämnat meddelanden på mobiltelefonen. Två dagar senare talade polisinspektören in ett meddelande på chefens telefonsvarare och sa att ville sjukskriva sig från och med första arbetsdagen efter semestern.
Polisinspektören kom tillbaka till jobbet några dagar senare. Han har fått löneavdrag för de två dagar han uteblev från arbetet utan lov.
Pan skriver att felet inte är ringa men att det räcker med en varning.
Beslut: Varning (gult)
7. Bussade bort supportrar
En kommenderingschef som körde iväg en grupp med fotbollssupportrar i samband med en allsvensk fotbollsmatch får behålla jobbet även om han döms. Han står åtalad i tingsrätten för olaga frihetsberövande, alternativt tjänstefel.
Inför en allsvensk fotbollsmatch mellan Helsingborg och Malmö FF kom det in många tips till polisen om att det skulle bli någon form av bråk eller uppgörelse mellan de båda lagens supportrar. Efter rapporter från både supporterpoliser och mc-polis om att det verkade som att supportrarna var på väg att konfrontera varandra fattade kommenderingschefen beslut om att sätta supportrar i en buss och köra iväg dem. Supportrarna kördes till tågstationer som låg 11 och 14 kilometer bort och det tog minst 30 respektive 35 minuter. I och med det övergick avlägsnandet till frihetsberövande.
Varken polismyndigheten, Polisförbundet eller Pan anser att det inträffade är så allvarligt att polismannen ska behöva bli av med jobbet.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
8. Kallade bilist idiot
En polisman som är åtalad för förolämpning, alternativt tjänstefel får behålla jobbet även om han döms.
Det var i samband med att polismannen stoppade en bilist som körde mot rött ljus i centrala Göteborg som han ska ha kallat bilföraren för bland annat ”jävla idiot”. Bilisten som blev stoppad hävdar att han körde mot rött, eftersom han hade hört på polisradion att trafikljussignalen var trasig.
Pan anser att mannen kan fortsätta att arbeta som polis, även om hans döms.
Yttrande: Behåller jobbet (grönt)
9. Varning för vådaskott
En polisassistent som i samband med en torrdragsövning i vapenrummet på polisstationen avlossade ett vådaskott, får en varning.
Skottet träffade en vägg. Vid tillfället fanns också två kollegor inne i lokalen. Chefsåklagare har beslutat att inte inleda förundersökning, eftersom det inte finns anledning att tro att brott har begåtts.
Pan anser att polisassistenten har varit oaktsam men att det räcker med varning.
Beslut: Varning (gult)
10. Visade polislegitimationen på Café Opera
En polisinspektör som visade upp sin tjänstelegitimation vid ett besök på Café Opera i Stockholm får en varning.
Vid ett besök på den kända Stockholmskrogen gjorde ordningsvakterna ett ingripande mot polisens kamrat. Polismannen var övertygad om att det var ett missförstånd och ville diskutera med vakterna. Både vakterna och de poliser som kom till platsen säger att han var onykter. Själv menar polismannen att han inte hade för avsikt att utnyttja sin ställning som polis och att han hade visat upp legitimationen eftersom ordningsvakterna uppmanade honom att göra det.
Pan skriver i sitt beslut att det som har hänt inte är ett ringa fel, men att det inte är motiverat med strängare påföljd än varning.
Beslut: Varning (gult)

PAN nr 6/06

Publicerad 2006-10-16
AKTUELLT Avskedas för misshandel
En polisman som är dömd för misshandel i både tingsrätten och hovrätten blir avskedad.
Han är dömd för att ha misshandlat sin hustru i hemmet, bland annat genom att slå henne i ansiktet, på kroppen och genom att dunka hennes huvud mot golvet. Hustrun, som också är polis, blev skadad av misshandeln. Bland annat fick hon en misstänkt spricka i käken och blåmärken.
Upprinnelsen till misshandeln var att hon spelade musik på hög volym och inte ville sänka när maken bad henne om det. Till slut gick han ut i förrådet och bröt strömmen till hela huset. När han kom tillbaka hörde han oväsen och trodde att hustrun skadade sig själv eller inredningen. Det uppstod handgemäng och de brottades på golvet.
Under bråket har polismannen slagit henne i ansiktet med knytnävarna och det var i samband med det som hennes huvud dunkades mot golvet. När hon slutade att göra motstånd släppte han henne. Då gick hon ut och möttes av en polispatrull, kördes till akuten och fick skadorna konstaterade.
Pan har tidigare yttrat att man ser allvarligt på det inträffade och har underrättat polismannen om att man ska pröva frågan om avsked.
Polisförbundet ansåg att polismannen ska få behålla jobbet, bland annat eftersom han har lång och väl vitsordad tjänstgöring. Istället förordade man omplacering till icke polisiära arbetsuppgifter.
Pan beslutar att avskeda mannen med omedelbar verkan. Tre ledamöter i nämnden, bland andra Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, reserverade sig mot beslutet.
Beslut: Avsked
Polis hade barnporr i datorn
En polisinspektör som är åtalad för barnpornografibrott och egenmäktigt förfarande riskerar att bli av med jobbet om han döms i tingsrätten.
Polismannen, som är hundförare, ska enligt åtalet ha haft två barnpornografiska bilder och en filmsekvens med barnporr på hårddisken i en dator på arbetsplatsen.
Han ska dessutom ha tagit sig in i en kollegas, som också var hans sambo, klädskåp och tagit en hårddisk som innehöll barnporrbilder. Sambon hade inte gett polismannen tillåtelse att ta hennes nyckel och öppna skåpet.
Pan skriver i sitt yttrande att han kommer att bli avskedad om han döms för barnpornografibrott, även om det anses som ringa.
Yttrande: Avsked
Behåller jobbet trots ofredande
En polisinspektör som har åtalats i tingsrätten för ofredande, urkundsförfalskning och osant intygande kommer att få behålla jobbet, även om han döms.
Polisen ska bland annat ha ofredat en kvinna, efter att hon hade gjort en polisanmälan om misshandel förra hösten. Kvinnan ringde för att tala med den polis som höll i utredningen och fick veta att hon skulle förhöras på polisstationen några veckor senare. Därefter frågade polismannen om hon hade någon man, och om hon såg lika fin ut ”som hennes namn”. Kvinnan kände obehag inför att polismannen ställde den typen av frågor.
Några dagar senare fick hon en kallelse med datum och tid för förhöret. Ett par dagar innan förhöret skulle äga rum kom polismannen hem till henne, bankade och skrek åt henne att öppna dörren, trots att han inte hade meddelat henne om att tiden för förhöret hade ändras.
Någon gång under perioden mellan telefonsamtalet och besöket hemma hos kvinnan ska polismannen ha gått in i utredningsakten och ändrat tidpunkten för förhöret till ett tidigare datum. Han har också ljugit om detta i en skrivelse till åklagaren.
Pan skriver att man ser allvarligt på det som har inträffat, men att polismannen inte ska bli avskedad. Man har bland annat tagit hänsyn till att han har nära 40 års tjänst och snart ska gå i pension.
Yttrande: Behåller jobbet
Misshandlade sambo – riskerar avsked
En polisassistent som är åtalad för grov kvinnofridskränkning alternativt misshandel, olaga hot och ofredande, kommer att avskedas om han döms i stort sett enligt åtalet.
Polismannen ska vid flera tillfällen under det senaste halvåret både ha misshandlat sin sambo och utsatt henne för hot av olika slag. Han har bland annat gått emot henne med en förskärare i handen och sagt att han skulle döda henne. Vid ett annat tillfälle har han viftat med en hammare och uttalat att han skulle slå ihjäl henne.
Enligt sambon har polismannen varit extremt svartsjuk, kontrollerande och våldsam. Själv säger polisen att förhållandet har varit stormigt och att de grälade mycket, men han förnekar att han ska ha begått något brott.
Pan anser att polisassistenten ska avskedas om han döms i tingsrätten.
Yttrande: Avsked
Tog inte upp anmälan
En polisinspektör som inte tog upp en anmälan från en privatperson får en varning. Det var i november förra året som polismannen, som arbetade som stationsbefäl, lät bli att upprätta en polisanmälan om att en hastighetskontroll inte hade utförts på rätt sätt. Detta trots att han hade klart för sig att det verkligen handlade om en polisanmälan.
Pan skriver att polismannen har begått ett fel som inte är ringa, men att det inte är motiverat med strängare straff än varning.
Beslut: Varning
Skolkade från jobbet
En polisinspektör som varit borta från arbetsplatsen utan lov får löneavdrag.
Det handlar om sammanlagt 96 dagar under maj till december förra året som polismannen inte dök upp på jobbet, utan att ha haft laga förfall.
Pan menar att det är allvarligt med så omfattande frånvaro under så kort tid och tycker inte att det räcker med en varning. Därför får han löneavdrag för fem dagar.
Beslut: Löneavdrag

Fler än 7000 anmälningar mot polisen år 2013 talar sitt tydliga språk. Sveriges poliser är en grupp kriminella fega missfoster. 


Pan 3/07

Publicerad 2007-05-04
AKTUELLT 1) Åtalas för förolämpning
En polisassistent som är åtalad för förolämpning, alternativt tjänstefel, får behålla jobbet även om han döms i tingsrätten.
Enligt åtalet ska polismannen ha kallat en person för ”fitta” i samband med ett gripande. Själv nekar han till anklagelsen. Det var när en polispatrull kallades till en plats där en bil kördes av en misstänkt påverkad person som händelsen inträffade. När föraren skulle skyddsvisiteras blev han våldsam och slog och sparkade mot poliserna. Han blev senare dömd för bland annat vapenbrott, våld mot tjänsteman och rattfylleri. Personer som var med i bilen hävdar att de har hört en polis säga ”jävla fitta”.
Polismyndigheten där han arbetar anser inte att det finns anledning att avskeda polismannen även om han döms.
Pan skriver i sitt yttrande att det som beskrivs i åtalet är mycket klandervärt, men att det inte är så allvarligt att polisassistenten ska behöva bli av med jobbet.
Yttrande: Behåller jobbet
2) Löneavdrag för skott på rummet
En poliskommissarie får fem dagars löneavdrag efter att ha råkat avlossa ett skott i sitt tjänsterum.
Det var när kommissarien skulle ut på tjänsteuppdrag som han tog fram vapnet. Han tog bort magasinet, som han utgick från var tomt. Han gjorde också en kontroll i pipan, utan att se någon ammunition. När han gjorde en så kallad blindavfyrning avlossades vådaskottet mot nedre delen av en vägg.
Pan skriver att en polisman måste hantera sitt tjänstevapen så att det inte uppstår fara. Genom att hantera vapnet felaktigt har poliskommissarien brutit mot detta. Eftersom den ovarsamma vapenhanteringen skedde i tjänsterummet och inte i en lokal som är avsedd för vapenbruk, räcker det inte med en varning. Därför beslutar Pan att kommissarien får löneavdrag för fem dagar.
Beslut: Löneavdrag
3) Visade polislegitimation på krogen
En polisassistent får en varning efter att ha uppvisat sin tjänstelegitimation för en restauranggäst en sen kväll på krogen.
Det var förra våren som polismannen var ute på krogen. Efter att ha druckit två öl och en eller två drinkar visade han upp sin polislegitimation för en annan gäst och ordningsvakterna. Stämningen var irriterad vid tillfället och polismannen menar att han visade upp legitimationen för att förhindra ett eventuellt bråk. Han säger att han inte var märkbart påverkad av alkohol vid tillfället. Han anser också att ingripandet var motiverat och att han med minsta möjliga medel hade avstyrt en bråkig situation.
Åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning, eftersom det inte fanns anledning att anta att något brott hade begåtts.
Pan hänvisar i sitt yttrande till polisförordningens skrivning om att en polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Pan anser att han har åsidosatt det genom att åberopa sin ställning som polis. Polisassistenten får därför en varning.
Beslut: Varning
4) Hamnade i diskussion med ordningsvakt
En polisinspektör som visade sin polislegitimation för en ordningsvakt får en varning.
Det var när polisinspektören i alkoholpåverkat tillstånd skulle ta sig till ett pendeltåg på Stockholms central som han hamnade i diskussion med en ordningsvakt. Vakten upplyste honom om att han inte skulle komma till tåget den vägen vid den tiden på dygnet (det var efter midnatt). Diskussionen blev hetsig och till slut tog polisen fram sin tjänstelegitimation.
Pan anser att han har åberopat sin ställning som polis för att få tillgång till ett stängt område, och att detta strider mot polisförordningens skrivning om att man som polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Därför beslutar Pan att ge polisinspektören en varning.
Beslut: Varning
5) Uppträdde olämpligt på Finlandsbåt
En polisassistent som bland annat visade sin polislegitimation när han var berusad på en Finlandsbåt får en varning.
Polismannen hamnade i en rörig situation när han gjorde en resa på en Finlandsbåt på sin fritid. Bland annat hamnade han i en diskussion med en annan passagerare, som har hävdat att polisen uppträtt störande mot några kvinnor i ett sällskap och påstått att han varit i tjänst, samt visat sin polislegitimation. När polismannen inte ville lämna sällskapet kontaktade den andra passageraren ordningsvakter ombord. Enligt ordningsvakterna var polisen onykter vid tillfället.
Polisassistenten säger själv att han tyckte att det andra sällskapet uppträdde hotfullt och att han då visade upp polislegitimationen för att avstyra ett slagsmål. Han har medgett att han var alkoholpåverkad vid tillfället.
Pan beslutar att ge polismannen en varning.
Beslut: Varning


Pan 7-8/2008

Publicerad 2008-12-15
AKTUELLT 1) Polisstudent avstängd
En student på polisutbildningen har överklagat ett beslut om avstängning från utbildningen.
Anledningen till att polisstudenten har stängts av är att han är delgiven misstanke om misshandel och att förundersökning pågår. Rikspolisstyrelsen har beslutat att inleda ett förfarande som syftar till att avskilja studenten från studierna. I avvaktan på att ärendet kan prövas slutligen är studenten avstängd från studierna.
Själva händelsen inträffade på en restaurang i början av augusti, då studenten enligt flera vittnen ska ha slagit en av gästerna. Polisstudenten anser dock att utredningen saknar grund och att den innehåller felaktigheter. Det var han själv som ringde för att få polis till platsen, när poliserna kom till restaurangen tog de inte upp några uppgifter vare sig från studenten, hans flickvän eller hans bror. Han har också uppgivit att han har delgivits misstanke om misshandel, men inte fått veta vari misshandeln har bestått eller mot vem brottet skulle ha riktat sig.
Pan motiverar sitt beslut om avstängning med att han är misstänkt för ett brott som, vid fällande dom, skulle utgöra grund för att skilja honom från utbildningen. Därför beslutar nämnden att avslå överklagandet.
Beslut: Överklagandet avslås (rött)
2) Åtalas för misshandel av okänd kvinna
En polisassistent som är åtalad för misshandel och ofredande riskerar att avskedas om han blir fälld för misshandel som inte är ringa.
Enligt gärningsbeskrivningen ska polismannen ha antastat en för honom helt okänd kvinna vid femtiden en morgon i januari. Han ska ha tagit tag i hennes armar och tvingat ner henne på knä mot en bänk. I samband med det ska kvinnan ha slagit huvudet i armstödet. Han ska dessutom ha slagit kvinnans kamrat i ansiktet med öppen hand, när hon försökte få honom att släppa taget.
När en polispatrull kom till platsen fann de polisassistenten mycket berusad och de körde honom till stationen efter att de hade tagit upp anmälan. Polismannen själv har inte någon minnesbild av händelsen och tror att han kan ha blivit drogad. Han hade druckit en stor mängd starksprit under kvällen.
Enligt Rättsmedicinalverket kan det varken styrkas eller helt uteslutas att polismannen blivit drogad med GHB.
Pan skriver i sitt yttrande att polisassistenten kommer att skiljas från anställningen om han döms för misshandel som inte är ringa. Skulle han dömas för misshandel som bedöms som ringa eller ofredande kommer han att få behålla jobbet.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött) eller behåller jobbet (grönt)
3) Fick för mycket lön
En polisinspektör som är åtalad för olovligt förfogande riskerar att bli av med jobbet om han döms helt i enlighet med åtalet.
Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har polismannen under en period på drygt två år av misstag fått övertidsersättning rapporterad och utbetald till sitt lönekonto. Det handlar om ersättning för sjutton timmars kvalificerad övertid per månad till ett sammanlagt värde av drygt 138 000 kronor. Utbetalningarna gjorde att polismannen fick tillgång till pengar som egentligen ägdes av polismyndigheten.
Polismannen har normalt sett ofta många lönehändelser på lönespecifikationen, exempelvis för OB-ersättning och övertidsersättning.
Varken polismyndigheten eller Polisförbundet anser att polismannen bör förlora jobbet om han döms.
Pan skriver att det mesta talar för att han kommer att skiljas från anställningen om han döms helt i enlighet med åtalet. Nämnden påpekar dock att ställningstagandet är preliminärt och att det kan komma fram omständigheter som kan föranleda en annan bedömning.
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen och fackförbundet ST:s representant var av skiljaktig mening och ansåg att nämnden skulle avvakta med sitt ställningstagande tills dess att lagakraftvunnen dom föreligger.
Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)
4) Polis hade pistol i klädskåpet
En polisinspektör som förvarade sitt tjänstevapen i klädskåpet får en varning.
Det var i våras som polismannen hade lagt in vapnet i sitt klädskåp på polisstationen. Dörren till skåpet stod helt öppen och tjänstevapnet låg fullt synligt på en väska. Polismannen har uppgett i förhör att han trodde att han hade låst skåpet. Han har också uppgett att han känner till Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förvaring och transport av skjutvapen. Under den aktuella tiden pågick en stor renovering av polishuset, vilket enligt polismyndigheten innebar att risken för att någon obehörig skulle ha kunnat få tillgång till vapnet var stor.
Pan anser att polismannen har åsidosatt vad som åligger honom i anställningen genom att förvara vapnet i det olåsta klädskåpet. Felet är inte ringa och han får en varning.
Beslut: Varning (gult)
5) Löneavdrag för skott mot bil
En polisinspektör får fem dagars löneavdrag för att ha skjutit tre skott mot däcken på en bil. I bilen satt tre personer som var misstänkta för grov stöld.
Enligt utredningen har det varken varit en nödvärnssituation eller en situation som innebar laga grund för användande av handeldvapen för polisen.
Polisinspektören hade ställt sin tjänstebil tvärs över vägen för att hindra det misstänkta fordonet att ta sig förbi hennes position och vidare upp på motorvägen. När den misstänkta personbilen närmade sig, förföljd av en omålad polisbil, såg den först ut att vara på väg att stanna. Men istället gjorde den ett försök att köra runt den parkerade polisbilen, men fastnade halvvägs ner i ett dike. Det var i den situationen som polisinspektören sköt tre skott med sitt tjänstevapen mot den misstänkta bilen. Syftet var att skjuta sönder däcken på bilen så att den inte skulle kunna ta sig vidare upp på motorvägen. Alla skotten missade sina mål.
Pan motiverar sitt beslut med att det enligt skjutkungörelsen inte var berättigat för polisen att avlossa vare sig varningsskott eller verkningseld mot bilen. Det var inte heller nödvärn. Mot den bakgrunden anser Pan att hon har åsidosatt vad som åligger henne i anställningen och att felet inte är ringa. Man skriver också att det är av största vikt att allt användande av skjutvapen sker med stöd av de regler som gäller. Fallet är så allvarligt att det inte räcker med varning. Det blir löneavdrag för fem dagar.
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen var av skiljaktig mening och ansåg att påföljden kunde stanna vid en varning.
Beslut: Löneavdrag (gult)

Pan 4/2008

Publicerad 2008-06-11
AKTUELLT Misshandelsdömd polis sa upp sig
En polis som är dömd för misshandel och riskerade att få sparken har sagt upp sig själv.
Polismannen är dömd till villkorlig dom för att ha misshandlat sin hustru, men förnekar själv brott. I sitt tidigare yttrande har Pan uttalat att han kommer att avskedas vid fällande dom. Hovrätten anser att straffvärdet uppgår till en månads fängelse, men med hänsyn till att polisen skulle bli av med jobbet har man ansett att påföljden kan stanna vid villkorlig dom.
Eftersom polismannen på egen begäran har slutat sin anställning beslutar Pan att skriva av ärendet.
Beslut: Ärendet skrivs av
Riskerar avsked för misshandel och ofredande  
En polisinspektör som är dömd för bland annat ringa misshandel, ofredande och narkotikabrott kan bli av med jobbet.
Det handlar om en polisman som är dömd för att bland annat ha daskat till sin son i huvudet, sparkat samma son på smalbenet och ha tryckt ner sin andra sons huvud i toaletten. Domen blev 150 dagsböter.
Pan har i sitt tidigare yttrande gjort bedömningen att han kommer att skiljas från sin anställning om han döms i huvudsak enligt åtalet. Därför beslutar man nu att inleda ett förfarande om skiljande från anställningen.
Beslut: Inleder förfarande om att skilja från anställningen
Vårdslös polis behåller jobbet
En polisassistent som är dömd till 60 dagsböter för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada får behålla jobbet.
Det var när polismannen deltog i en övning i utryckningskörning som händelsen inträffade. Han körde fort i en kurva och kom över på fel sida av vägen, där han frontalkrockade med en annan personbil. Föraren i den andra bilen skadades och båda fick omfattande skador. Polismannen som körde bilen stod under överinseende av en instruktör. Domstolen ansåg trots det att han har brustit i sitt ansvar som förare att inte ge avkall på trafiksäkerheten och utsätta människor för fara. Domstolen var dock inte enig – en person ville ogilla åtalet. Anledningen var att det är en kurva som är känd för att vara väldigt svår och polismannen hade inte fått några särskilda instruktioner om detta från handledaren som rimligen måste ha känt till det.
Pan skriver att det naturligtvis är allvarligt när en polis gör sig skyldig till brottslighet. Men med hänsyn till det relativt måttliga bötesvärdet och nämndens praxis anser man inte att det finns tillräckliga skäl för avsked.
Beslut: Ärendet avskrivs
Dömda för ofredande men får jobba kvar
Tre polisinspektörer som är dömda till dagsböter för ofredande får behålla jobbet.
Det var när de tre poliserna hade gripit en person som var anhållen i sin frånvaro för mordförsök, som de bland annat hade täckt över hans huvud med ett klädesplagg, både i bilen och inne på polisstationen. Den gripne kunde då inte se något. Dessutom ska de ha tvingat honom att sitta med delvis bar överkropp i polisbilen och inne på polisstationen så att han hade frusit. Han ska också ha varit tvungen att gå naken till en cell i arrestavdelningen.
Pan har i sitt yttrande till tingsrätten skrivit att den typ av övergrepp som inspektörerna ska ha gjort sig skyldiga till enligt gärningsbeskrivningen, tyder på en nedlåtande attityd. En attityd som inte kan tolereras inom polisen och att det kunde bli aktuellt med avsked om någon av dem hade dömts enligt åtalet.
Nu skriver Pan i sitt beslut att man ser mycket allvarligt på det sätt som inspektörerna enligt tingsrättens dom har behandlat den gripne på. Det gör att deras fortsatta lämplighet som poliser måste ifrågasättas. Men med hänsyn till hur tingsrätten har bedömt straffvärdet samt det förtroende som poliserna har från sin myndighet har man nu beslutat att inte avskeda dem. Därför skrivs ärendet av.
Beslut: Ärendet avskrivs
Stal skylt på skämt
Två polisinspektörer som är åtalade för stöld riskerar att avskedas om det blir fällande dom. En av dem är också åtalad för egenmäktigt förfarande.
Det var i höstas som de två polismännen stal en skylt med ortsnamnet ”Gubbträsk” för att skämta med en äldre kollega. Skylten är värd 1500 kronor. Den ena polisen har även bogserat bort en kollegas tjänstebil och ställt den så att den inte syntes, för att skoja med honom. Kollegan trodde att bilen var stulen och anmälde detta. Därför är polismannen också åtalad för egenmäktigt förfarande.
Polismyndigheten anser, med tvekan, att poliserna ska få behålla jobbet även om de döms. Pan skriver dock i sitt yttrande att de kommer att avskedas om de döms i huvudsak enligt åtalet. Vid en dom enbart för egenmäktigt förfarande blir det inga arbetsrättsliga konsekvenser.
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen var skiljaktig och anför bland annat att han tar helt och hållet avstånd från det handlande som åklagaren lägger inspektörerna till last. Han menar dock man måste ta hänsyn till att det handlade om ett så kallat ”practical joke” som gått överstyr och att det inte ska leda till avsked.
Yttrande: Avsked vid fällande dom alternativt behåller jobbet 
Åtalas för sms-hot
En polisinspektör som är åtalad för olaga hot kommer att få jobba kvar som polis, även om han döms.
Det handlar om en polis som vid upprepade tillfällen i höstas ska ha hotat sin före detta flickvän via telefon och sms. Enligt åklagarens gärningsbeskrivning ska han bland annat ha hotat att döda henne.
Polismannen själv minns inte att han skulle ha hotat henne. När händelserna inträffade hade han en tung arbetsbörda och mådde mycket dåligt, bland annat efter att det tagit slut med flickvännen. Han konsumerade också mycket alkohol.
Han har nu fått vård och behandling, är omplacerad och polismyndigheten gör bedömningen att han är på bättringsvägen. Myndigheten anser inte att han bör bli av med jobbet om han döms. Polisförbundets inställning är att det som läggs honom till last inte framstår som så allvarligt att han bör avskedas vid fällande dom. Dessutom har händelserna ett starkt samband med sjukdom, vilket enligt praxis innebär att det finns ett förstärkt anställningsskydd.
Pan skriver i sitt yttrande att inspektören enligt åtalet har uppträtt på ett mycket klandervärt sätt, men att det inte finns anledning att avskeda honom på grund av det inträffade.
Yttrande: Behåller jobbet
Slipper varning för mobilkoll
En polisinspektör som har varit åtalad för tjänstefel men friats, slipper varning. Tingsrätten ansåg att tjänstefelet var att bedöma som ringa och därför inte straffbart, men påpekade att polisen hade handlat oaktsamt. Han hade inte undersökt vad som gällde innan han gav order till en underställd polis att granska in- och utgående meddelanden i en mobiltelefon som tillhörde en omhändertagen person.
Det var i samband med att polismannen tjänstgjorde som chef för en särskilt insatt förstärkningsstyrka som händelsen inträffade. Det fanns misstankar om att en omhändertagen person hade meddelanden om knarkaffärer i sin mobiltelefon. Det var därför som polisinspektören gav order till en underställd polis att undersöka telefonen. Inspektören utgick från att han var behörig att besluta om detta, vilket han i själva verket inte var.
Pan skriver att polismannen inte hade anledning att ifrågasätta ifall han var behörig att fatta den typen av beslut. Därför skriver nämnden av ärendet och polismannen slipper varning.
Beslut: Ärendet skrivs av
Golfspelande polis slipper varning
En polis som varit frånvarande från arbetet och spelat golf blir inte varnad.
Det var i höstas som polismannen hade varit på golfbanan tre timmar en eftermiddag istället för på arbetet. Myndigheten hävdade att polisen hade redovisat att han var i tjänst den aktuella tiden. Man menade också att det inte gick att få tag på honom, eftersom mobiltelefonen var avstängd.
Av utredningen framgår det dock att polismannen har flexibel arbetstid och kan bevilja sig själv flexledigt när det gäller en del av en dag. Två dagar före golfrundan hade polisen jobbat tre timmar på kvällen, men inte bokfört dem förrän senare. När han var på golfbanan hade mobilen visserligen varit avstängd, men han hade lyssnat av den med jämna mellanrum.
Pan anser inte att frånvaron var olovlig, eftersom han hade arbetat in tiden ett par dagar innan. Däremot anser nämnden att polismannen i sin egenskap av chef borde ha varit nåbar under den aktuella tiden. Men eftersom han lyssnat av mobiltelefonen får felet anses som ringa och det blir därmed inte någon disciplinpåföljd.
Beslut: Ingen påföljd
Löneavdrag för golf på arbetstid
En poliskommissarie får löneavdrag för fem dagar för att han vid tre tillfällen varit på golfbanan istället för på jobbet.
Det ena tillfället var i oktober förra året, då polismannen meddelade en kollega att han var tvungen att vara med på ett föräldramöte på sonens skola. Klockan var då ungefär tio, och han hade arbetstid från halv åtta till fyra. Dessutom hade han sagt att han skulle arbeta på kvällen istället, men det gjorde han inte. Det andra tillfället var i november, då han gick från arbetsplatsen vid lunchtid och meddelade att han skulle ta ”långlunch”. Han kom inte tillbaka till jobbet mer den dagen. Själv menar polismannen att han hade fått tillstånd av chefen att vara borta, och att han hade arbetat flera kvällar som inte var bokförda. Han hade också varit inne på helgen innan och jobbat. Någon vecka senare meddelade han att han var sjuk och tog då flexledigt resten av dagen. När han plötsligt mådde bättre begav han sig till golfbanan istället för att gå tillbaka till jobbet. Polismannen menar själv att hans arbetstid och arbetsinsats är ifrågasatt av cheferna i myndigheten, men att de inte har tagit hänsyn till den totala situationen. De tillfällen som de handlar om anser polismannen att han redan arbetat in, många gånger om.
Pan skriver i sitt beslut att kommissarien har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen genom att vid upprepade tillfällen spela golf på arbetstid. Därför beslutar man om fem dagars löneavdrag.
Beslut: Löneavdrag för fem dagar
Varning för glömd frigivning
En polisinspektör varnas för att han glömde att släppa en anhållen person som skulle friges. Personen blev kvar i arresten fem timmar för länge innan felet upptäcktes.
Polismannen vikarierade som vakthavande befäl när händelsen inträffade. Vid det här tillfället var det mycket att göra och det var, enligt polismannen själv, lite rörigt. Rutinerna är inte heller de bästa, menar han.
Pan motiverar sitt beslut med att ärenden som avser frihetsberövade personer måste handläggas med största möjliga noggrannhet. I egenskap av vakthavande befäl skulle polisinspektören ha sett till att personen blev frigiven direkt efter att åklagaren hade fattat beslut om det. Felet kan inte anses som ringa. Polismannen får därför en varning.
Beslut: Varning
Behåller jobbet trots försök till bedrägeri
En polisinspektör som har fått villkorlig dom och dagsböter för försök till bedrägeri får behålla jobbet. Pan skriver av ärendet.
Det var vid en kommendering förra vintern som polismannen gjorde en längre resa med tjänstebil. Samtidigt har han begärt att få ut reseersättning, vilket han inte var berättigad till.
Några pengar har inte utbetalats, eftersom felet upptäcktes. Polismannen själv förnekar brott, men har godkänt strafföreläggandet för att förkorta processen.
En anledning till att han skrev reseräkning var att det från början var meningen att han skulle använda egen bil för resan. Före resan blev det dock beslutat att han skulle använda ett tjänstefordon, vilket han aldrig tidigare hade gjort. I och med det skulle han inte ha rätt att skriva reseräkning. Polismannen hade skrivit reseräkningar tidigare, men visste inte hur han skulle göra i det här sammanhanget och hur resa och traktamente skulle redovisas. Hans tanke när han skrev räkningen var att milersättningen skulle tillfalla myndigheten och inte honom själv.
Pan skriver i sitt beslut att brottet, försök till bedrägeri, är så allvarligt att anställningen måste ifrågasättas. Men med hänsyn till bland annat att det har varit vissa oklarheter kring vad som gällde för den här typen av tjänstebil, samt att polismannen har en nära 40 år lång och väl vitsordad tjänst, gör Pan bedömningen att han inte ska avskedas. Ärendet ska därför skrivas av.
Beslut: Ärendet skrivs av

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar