torsdag 5 april 2012

Polis Jan Sjögren med fru Anette Sjögren åtalas för grovt ocker


Ansvarsyrkanden m.m.
OCKER, grovt brott, (båda) (0150-K2418-11) alt. MEDHJÄLP TILL OCKER (Sjögren, Jan)


Målsägande
Dödsboet efter Tora Fransson, c/o advokat Susanne Malmström, Malmströms Advokatbyrå, Box 175, 551 02 JÖNKÖPING


Gärning
Makarna Anette och Jan Sjögren har tillsammans och samförstånd i Gislaved begagnat sig av 80-åriga Tora Franssons oförstånd och beroende ställning för att bereda Anette Sjögren förmån som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilket vederlag inte skall utgå. Den 9 november 2010 har de förmått Tora Fransson att i gåvobrev överlåta fastigheten Gislaved Sporda 3:5 med ett taxeringsvärde av 659.000 kr till Anette Sjögren. Tora Franssons oförstånd har bestått i att hon varit allmänt godtrogen och eftergiven gentemot andra personer samt att hon sedan i vart fall sedan april 2010 lidit av en demenssjukdom, vilket makarna Sjögren känt till.


Tora Fransson har varit i beroendeställning i förhållande till Anette och Jan Sjögren. Tora Fransson varit sjuklig, levt ensam, bott isolerat och i huvudsak saknat släktingar och vänner, vilket förhållande Anette och Jan Sjögren utnyttjat genom att engagera sig i Tora Fransson och regelbundet besöka henne. Alternativt påstås att Jan Sjögren har främjat Anette Sjögrens brott genom att hämta Tora Fransson 9 november 2010 på hennes äldreboende, köra henne och Anette Sjögren till Gislaveds Juristbyrå , där gåvobrevet upprättats och undertecknats samt deltagit i mötet på juristbyrån. Brottet är att bedöma som grovt, eftersom det riktats mot en utsatt och skyddslös person, avsett betydande värde, inneburit synnerligen kännbar skada samt att makarna Sjögren deltagit i rättshandlingen utan att informera Tora Franssons gode man.


Lagrum
9 kap 5 § 1 st och 3 st brottsbalken


http://www.scribd.com/doc/232444236/Polis-Jan-Sjogren-Anette-Sjogren-Grovt-Ocker-Stamning
Ansvarig polischef (Håkan Sandahl) skall alltid åtalas när polis begår brott

Nedan ser Ni artikel gjord av amatörerna på Sveriges Radio. SR-idioterna förstår inte att polischef Håkan Sandahl skall åtalas för tjänstefel, och inte vara den som säger ajabaja till tjuven Jan Sjögren.
.
JÖNKÖPING

Åtalad polis får behålla jobbet

Publicerat: 30 mars 2012 , Nyheter P4 Jönköping
Trots att en polisman åtalats för det allvarliga brottet grovt ocker som kan ge som mest fyra års fängelse, så får han vara kvar i tjänst. Han är åtalad för att tillsammans med sin fru lurat av en dement 80-årig kvinna sin gård och fått henne att ändra sitt testamente till deras förmån. Den åtalade polismannen är redan placerad i inre tjänst i Jönköping och har ingen som helst kontakt med allmänheten, där placerades han så fort misstanken väcktes och förundersökningen inleddes.
- Han blir kvar på sitt jobb i inre tjänst till dess det blir en dom, säger länspolismästare Håkan Sandahl. Då kommer polisen att ta ställning till hans arbete som polis.


Föddes i Malmö 1969 som Håkan Sven Svensson. Sambo med Frida Anna-Karin Olsson Sandahl, 1980-02-05. Adress: Lasarettsgatan 1 C, Jönköping.

1 kommentar:

  1. VARFÖR INTE PLACERA ALLA TJUVAR ATT ARBETA PÅ POLISMYNDIGHETEN "VID INTE TJÄNST" I VÄNTAN PÅ RÄTTEGÅNG?

    SvaraRadera