onsdag 28 mars 2012

Madeleine Jerand - Patrick Aschenbach - Carl Grevelius - Tingsrättsdomare Nils Hedström - Dokusåpa


Attunda tingsrätt 2010-05-10

Mål nr  B 7507-09

Målsägande
Madeleine Jerand

Tilltalad
PATRICK Alexander Aschenbach, 720906

BAKGRUND
Handelsmannen Patrich Aschenbach och mäklarassistenten Madeleine Jerand var
vid tiden för den aktuella händelsen ett par. De hade känt varandra i ca tre år. Hon
har varit gift tidigare och har två barn från det första äktenskapet. Envar av
Madeleine Jerand och hennes exman har barnen hos sig varannan vecka. Hon bor i
lägenhet på Tallåsvägen i Vallentuna.

Patrick Aschenbach och Madeleine Jerand planerade att bygga en villa för det
gemensamma framtida boendet. Han sålde sin bostadsrätt och köpte en villatomt.
Tillsammans kontaktade de ett husbyggnadsföretag och var vid den tiden inne i ett
intensivt planeringsstadium för bygget. Han ordnade ett tillfälligt boende för sig hos
sin mor i Stockholm.

Patrick Aschenbach och Madeleine Jerand gifte sig med varandra lördagen den 12
september 2009. Två veckor senare inträffade den händelse som nu är föremål för
åtal. Bl.a. denna händelse blev upphov till definitiv separation mellan dem och har
nu resulterat i ett pågående mål om äktenskapsskillnad med löpande betänketid.
Betänketiden på grund av hennes minderåriga döttrar med sin tidigare man, nu 10
respektive 13 år gamla.

Redan före giftermålet hade Patrick Aschenbach och Madeleine Jerand irriterat sig
på varandra på grund av, som båda upplevde, motpartens för relationen oroande
kontakter med personer av motsatt kön. Madeleine Jerand irriterade sig bl.a. på att
Patrik Aschenbach varit mycket tydlig med att han även efter ingått äktenskap
skulle fortsätta att träffa sina kvinnliga vänner. En sådan är Elin, numera boende i
Paris, som besöker Sverige och Stockholm en gång om året och då brukar träffa
Patrick Aschenbach och hans kamrater. En träff med bl.a. Elin, i form av en båttur
under glada och uppsluppna former samt därefter en barrunda vid Stureplan i
Stockholm, hade ganska nyligen ägt rum. Detta resulterade i missnöje och
upprördhet från Madeleine Jerands sida, i synnerhet som sällskapet inför henne och
andra visade tydliga tecken på att vara bakfulla dagen efter, vilket hon skämdes för.
Hon uppfattade träffen som ”en dubbeldate”.

Patrick Aschenbach och Madeleine Jerand fortsatte båda trots allt sina förberedelser
för bröllopet. De kände sig, enligt vad de hävdar, förälskade i varandra. Ett par
veckor före bröllopet hade de ett planeringsmöte inför bröllopet i vilket Madeleine
Jerand och Patrick Aschenbach deltog som huvudpersoner. Madeleine Jerand bröt
emellertid överraskande upp innan mötet var slut. Den föregivna anledningen var att
hon skulle träffa en gammal tjejkompis. Händelsevis blev Madeleine Jerand och
hennes sällskap på kvällen sedda av en av Patrick Aschenbachs kamrater. Det
visade sig då att Madeleine Jerands sällskap ingalunda var någon gammal
tjejkompis utan den välbeställde hedgefondförvaltaren Carl Grevelius från Lidingö. De är
bekanta sedan halvtannat år tillbaka.

Fredagen den 25 september 2009 skulle Patrick Aschenbach gå ut efter arbetet med
sina arbetskamrater och bl.a. spela bowling. Han bjöd med Madeleine Jerand som
emellertid avböjde. Hon hade andra planer och sade att hon skulle gå ut med några
kamrater. Möjligen skulle Carl vara med. I själva verket skulle hon och Carl Grevelius
ensamma åka hem till hans villa på Lidingö och spendera kvällen och natten
tillsammans. Hon hade även lovat att träffa Patrick Aschenbach senare under
kvällen. Var detta skulle ske var dock inte bestämt, antingen hemma i Patricks
mammas lägenhet i Stockholm eller i Madeleine Jerands lägenhet i Vallentuna. Att
hennes löfte till Patrick Aschenbach inte skulle kunna uppfyllas måste tidigt ha stått
klart för Madeleine Jerand.

Patrick Aschenbach hade kommit hem från bowlingkvällen till sin mammas
lägenhet ganska tidigt på kvällen. Allteftersom tiden gick och han inte hörde något
ifrån Madeleine Jerand blev han orolig. Kvällen övergick till natt. Han oroade sig
för att allt kanske inte stod rätt till och började ringa till hennes två mobiltelefoner,
som hon emellertid inte svarade på. Han fortsatte med att skicka flera SMS, och
frågade bl.a. var hon var. Enligt vad Madeleine Jerand uppgivit vid förhör under
förundersökningen stängde hon då av telefonen. Enligt vad hon istället uppgivit
under huvudförhandlingen tog batteriet i den ena telefonen slut. Att hon även hade
den andra telefonen med sig hävdar hon att hon inte tänkte på. Hon trodde då att
hon omöjligen kunde få fram ett meddelande till sin uppenbart oroliga man. Inte
heller hade hon, enligt vad hon hävdat, tänkt på att hon kunde låna en telefon av
Carl. De hade grillparty i trädgården. Hon åt och drack och trivdes i Carls sällskap
och lät sig inte störas av sin äkta man. Numera är det Carl Grevelius som är hennes
manliga kärlek.

Vid 01:15 tiden på natten meddelade Madeleine Jerand, via SMS, sin man att hon
skulle ta en taxi hem. Det gjorde hon inte. Patrick Aschenbach hade nu blivit så
orolig att han åkte hem till Madeleine Jerands lägenhet i Vallentuna, dit han hade
nyckel. Han lade sig i vardagsrumssoffan och väntade samt somnade. Vid 03:15
tiden skickade Madeleine Jerand ett SMS till Patrick Aschenbach och frågade om
hon skulle åka hem till honom och sova där. Eftersom han inte var vaken missade
han meddelandet. När hon inte fick något svar åkte hon hem till bostaden i
Vallentuna. Han vaknade när hon, alltjämt påverkad av rusgivande medel, kom in i
sin lägenhet. Då utspelade sig de händelser som nu är föremål för åtal.

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar å Patrick Aschenback för misshandel av normalgraden i
enlighet med ansökan om stämning, domsbilaga1.
Målsäganden Madeleine Jerand har biträtt åtalet samt yrkat skadestånd av Patrick
Aschenback i enlighet med domsbilaga 2.

Patrick Aschenbach har erkänt ringa misshandel men bestritt det enskilda anspråket.
Endast ränteyrkandet har vitsordats som skäligt i och för sig.

UTREDNINGEN I MÅLET
Målsäganden och den tilltalade har hörts. Dessutom har på åklagarens och
målsägandens begäran vittnesförhör hållits med målsägandens granne,
Maj Eriksson. Förhören har tagits upp med ljud och bild och finns tillgängliga i
domstolarnas datasystem. Någon fullständig redovisning därav görs inte i domen.
Som skriftlig bevisning har åklagaren och målsäganden åberopat utdrag ur
journalanteckningar för Madeleine Jerand, domsbilaga 3.
Enligt Madeleine Jerand kom hon vid ca 03:30-tiden lördagen den 26 september
2009 in i sin hall och såg där Patrick Aschenbachs skor. Hon förstod genast att han
var i lägenheten. Patrick Aschenbach vaknade och kom emot henne och ropade ”var
i helvete har du varit”. Rätt som det var fick hon en knuff mot bröstpartiet och
”flög” mot en garderob samt hamnade därefter på klinkergolvet. Hon slog i
svanken, ryggslutet samt ena armen. Hon satte sig upp på en bänk. Patrick
Aschenbach gav henne då en örfil på höger kind. Hon reste sig, lämnade lägenheten
och ringde på hos grannen, Maj Eriksson, som släppte in henne. Under förmiddagen
begav hon sig till Danderyds sjukhus bl.a. för att dokumentera sina skador. Hon fick
värktabletter. Hon vände sig också till en kvinnojour. Sedan såväl sjukvården som
kvinnojouren rått henne att polisanmäla sin man för misshandel gjorde detta men
med tvekan. Efter händelsen hade hon ont i svanken i ca en månad. Det var psykiskt
och känslomässigt jobbigt. På kvällen hörde Patrick Aschenbach av sig och bad om
ursäkt. Hon bestämde sig emellertid efter några dagar för att bryta förhållandet och
skilja sig.

Patrick Aschenbach: Hans hustru, Madeleine Jerand, kom hem vid 04:15-tiden. Hon
var onykter. Han blev arg och frågade var hon varit. Hustrun tyckte inte att hon
behövt höra av sig tidigare eller ens berätta vem hon varit med eller var hon varit.
Hon sade sedan att hon varit hemma hos Carl på middag. Detta hade han inte trott
om sin hustru. Om Carl varit enbart en vän hade väl Madeleine Jerand bjudit honom
till bröllopet, men det hade hon inte gjort. Patrick Aschenbach kände sig ledsen,
orolig och kränkt. De råkade i gräl och han puttade lätt till henne på hennes ena
axel. Hon föll omkull. Hennes onykterhet bidrog till att hon var ostadig på benen
och föll. Det slutade med att han gav henne en örfil. Det var mycket olyckligt. Han
har aldrig älskat någon så som han älskade Madeline Jerand. Han saknar nu inte
bara henne utan även hennes barn.
Maj Eriksson har omvittnat bl.a.: När Madeleine Jerand på natten ringde på dörren
och kom in till henne var hon så rädd att hon skälvde. Hon klagade på att hon hade
ont i baken. Hon var röd på sin högra kind. De tog fram en påse frysta grönsaker
och höll mot kinden för att motverka svullnad. Madeleine Jerand fick sova på
soffan. På morgonen följdes de åt till Danderyds sjukhus och vidare till
kvinnojouren. Personalen på båda ställena anmodade Madeleine Jerand att
polisanmäla saken.

DOMSKÄL
I målet är ostridigt att Patrick Aschenbach vid tillfället ifråga först knuffat
Madeleine Jerand och sedan utdelat en örfil mot henne. Vad först beträffar knuffen
är inte visat att Patrick Aschenbach haft ett direkt uppsåt att skada Madeleine
Jerand. Den omständigheten att hon, såsom påståtts av Patrick Aschenbach och som
inte heller förnekats av Madeleine Jerand, varit påverkad av berusningsmedel när
hon kom hem och varit ostadig på benen kan mycket väl ha bidragit till fallet mot
golvet. Patrick Aschenbach har inte insett att hon skulle dråsa omkull. Han kan
därför inte fällas till ansvar för misshandel i den delen.
Vad därefter gäller örfilen är den medvetet utdelad i hastigt mod som en reaktion på
Madeleines beteende. Först hade hon, under förespegling om att hon skulle gå ut
med några kamrater, avböjt Patrick Aschenbachs förslag om att tillbringa kvällen
med honom och hans arbetskamrater men lovat att träffa honom senare under
kvällen. Sedan hade hon svikit honom genom att ge sig i lag med den, som
Madeleine Jerand nu bekräftat, uppvaktande Carl, i hans villa på Lidingö, och
tillbringa inte bara hela kvällen utan också nästan hela natten hos denne Carl.
Vidare hade hon gjort sig oanträffbar på sina telefoner, på vilka, Patrick
Aschenbach, som med rätta anade oråd, oroligt och med stigande svartsjuka hade
sökt henne. När Madeleine Jerand till slut behagade komma hem och Patrick
Aschenbach ifrågasatte hennes beteende fick han till svar av sin hustru att hon inte
behövde berätta vem hon varit med eller var hon varit. I skenet av Madeleine
Jerands beteende är det högst begripligt att Patrick Aschenbach blev kränkt, arg och
förtvivlad samt såsom en impulsreaktion utdelade örfilen. Det har inte visats annat
än att Madeleines besvär på grund av örfilen varit tämligen försumbara. Något
blodvite har inte uppkommit. Tingsrätten bedömer örfilen som ringa misshandel.
Patrick Aschenbach har tidigare lagförts endast för några smärre trafikförseelser.
Gärningen kan, som försvararen påpekat, betecknas som ett typiskt ”Crime
Passionell”, d.v.s. ett brott som förövats under inflytande av starka känslor, t.ex.
svartsjuka. I länder som t.ex. Frankrike skulle nog saken inte ha gått till åtal. I andra
länder, med mera patriarkaliskt synsätt, hade Patrick Aschenbachs reaktion bedömts
som både påkallad och lämplig med hänsyn till Madeleine Jerands beteende. Men,
som åklagaren mycket riktigt påpekat, har den svenska lagstiftningen ett helt annat
synsätt. Här bedöms, som i detta fall, hustruns kränkningar mot mannen generellt ha
mindre betydelse. Det är således inte givet att ett sådant beteende hos hustrun som
det aktuella ursäktar en örfil från mannen.
Åklagaren har bedömt att hustruns eventuella kränkningar mot mannen i vart fall
inte är grova, vilket krävs för att särskilt beakta dessa i förmildrande riktning vid
bedömning av straffvärdet. Istället ska enligt åklagaren sådana omständigheter som
att gärningen är begången av en nära anhörig person på vilken målsäganden ska
kunna förlita sig på samt dessutom i målsägandens hem, som ska vara en säker
plats, ha större betydelse för straffvärdet.
Enligt tingsrättens mening har Madeleine Jerand betett sig grovt kränkande mot
Patrick Aschenbach. Hon har därmed försatt honom i sådan sinnesrörelse att han
haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta har betydelse som
förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet. Påföljden kan därför
bestämmas till ett lågt bötesstraff.

SKADESTÅND
Madeleine Jerand har yrkat skadestånd för kränkning av hennes personliga integritet
och för sveda och värk avseende såväl fysiskt som psykiskt lidande.
Endast allvarliga kränkningar ersätts. Det är med hänsyn till Madeleine Jerands
inledande egna kränkningar gentemot Patrick Aschenbach tveksamt om hans
kränkning i form av en örfil är så allvarlig att den är skadeståndsgrundande.
Händelsen ägde emellertid rum i hennes och döttrarnas hem. Trots att Madeleine
Jerand och Patrick Aschanbach var gifta sammanbodde de ännu inte. Med hänsyn
till att hennes hem ska anses vara en fredad zon får gärningen anses berättiga till ett
mindre skadestånd för kränkning. Beloppet bestäms till 5 000 kr.

http://www.scribd.com/doc/178882464/PATRICK-Aschenbach-Madeleine-Jerand-Carl-Grevelius-Misshandel-pdf


Förnamn: Patrick Alexander
Tilltalsnamn: Patrick
Efternamn: Aschenbach
 

Folkbokföring

Gatuadress: Skeppargatan 45 lgh 1501
Postnummer: 114 58
Postort: Stockholm
Kommun: Stockholm
Församling: Hedvig Eleonora
 

Födelsedata

Födelsedatum: 1972-09-06

Förnamn: Anna Madeleine
Tilltalsnamn: Madeleine
Efternamn: Grevelius
 

Folkbokföring

Gatuadress: Lönntunet 20
Postnummer: 181 48
Postort: Lidingö
Kommun: Lidingö
Församling: Lidingö
 

Födelsedata

Födelsedatum: 1972-08-26
.
Förnamn: Carl Christian Sven Vilhelm
Tilltalsnamn: Carl
Efternamn: Grevelius
 

Folkbokföring

Gatuadress: Lönntunet 20
Postnummer: 181 48
Postort: Lidingö
Kommun: Lidingö
Församling: Lidingö
 

Födelsedata

Födelsedatum: 1972-06-22

3 kommentarer:

 1. ASBA AB
  Orgnr: 556171-1986

  Översikt
  Grunddata
  Ekonomi
  Personer (5)
  Varumärken (3)


  Styrelse

  Aschenbach, Alexander Gabriel (37 år) - 1975-02-19 STOCKHOLM
  Styrelseledamot - Aktiv i 1 bolag
  Aschenbach, Patrick Alexander (39 år) - 1972-09-06 STOCKHOLM
  Styrelseledamot - Aktiv i 1 bolag
  Aschenbach, Volker (69 år) - 1942-08-30 HUDDINGE
  Styrelseledamot - Aktiv i 1 bolag
  Aschenbach, Ann-Charlotte Dorothea (67 år) - 1944-04-27 HUDDINGE
  Styrelsesuppleant - Aktiv i 2 bolag

  SvaraRadera
 2. Förnamn: Corinne Elisabeth
  Tilltalsnamn: Corinne
  Efternamn: Jerand

  Folkbokföring
  Gatuadress: Lönntunet 20
  Postnummer: 181 48
  Postort: Lidingö
  Kommun: Lidingö
  Församling: Lidingö

  Födelsedata
  Födelsedatum: 1997-06-14

  SvaraRadera
 3. Förnamn: Patrick Alexander
  Tilltalsnamn: Patrick
  Efternamn: Aschenbach

  Folkbokföring
  Gatuadress: Skeppargatan 45 lgh 1501
  Postnummer: 114 58
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Hedvig Eleonora

  Födelsedata
  Födelsedatum: 1972-09-06

  SvaraRadera