-De har fakturerat oss för personal som inte funnits, säger Sture Johansson, socialchef på Vänersborgs kommun. Trots det har kommunen inga planer på att avbryta avtalet med Carema.

DU BETALAR SVENSSON PGA ATT REGERINGEN OCH KOMMUN-GUBBAR MUTAS AV CAREMA FÖR ATT STJÄLA DINA PENGAR, PRECIS SOM BONNIER, ERICSSON, VOLVO, WALLENBERG M.FL. ANDRA TJUVAR GJORT I MÅNGA ÅR.