lördag 17 mars 2012

Björn Molin – Torsk – Sexköpare – Folkpartist


Assistentåklagare Kajsa Johansson


Förelagd person
Björn Molin, 19320408-5231, Haverdalsvägen 12, 305 71 HAVERDAL


FÖRSÖK TILL KÖP AV SEXUELL TJÄNST
Du har på Läroverksgatan i Göteborg försökt att skaffa dig en tillfällig sexuell tjänst. Fara för brottets fullbordan har förelegat.


Datum 2012-02-28


Lagrum
6 kap 11 § och 15 § 1 st och 23 kap 1 § brottsbalken

 
Björn Molin (folkpartist).

Björn Anders Molin, född 8 april 1932 i Göteborg, är en svensk statsvetare och politiker (folkpartist). Han är son till bibliotekarien och forskaren Nils Molin och bibliotekarien och forskaren Anna Röding. Björn Molin blev filosofie doktor vid Göteborgs universitet 1966 på en avhandling om tjänstepensionsfrågan i svensk politik och var därefter docent i statskunskap där 1966-1970 och universitetslektor 1970-1986.
Molin var ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige 1967-1970 och av Folkpartiets partistyrelse 1983-1987. Efter Ola Ullstens avgång som partiledare 1983 var Molin en av de starkaste kandidaterna till posten. Molin var riksdagsledamot för Göteborgs kommuns valkrets 1971-1986. I riksdagen var han bland annat finansutskottets ordförande 1976-1979 och dess vice ordförande 1983-1986. Han var även gruppledare i Folkpartiets riksdagsgrupp 1978-1981. Han har också ingått i ett stort antal statliga utredningar, exempelvis som ordförande för EG-konsekvensutredningen inför Sveriges inträde i EU.
I mittenregeringen 1981-1982 var Molin handelsminister. År 1986 lämnade Molin riksdagen och han var därefter landshövding i Hallands län 1986-1997.

Hur länge folkpartisten Björn Molin varit en sexköpare?… tja, det vet bara Gud och den gamla parasiten Björn Molin.

http://www.scribd.com/doc/178885128/Bjorn-Molin-19320408-SEXKOP-HAVERDAL-pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar