torsdag 23 februari 2012

Nya landsförrädare i Högsta domstolen - Martin Borgeke och Johnny Herre

Martin Borgeke, född 1949

Ledamot av domstolen sedan 2011

Juris kandidatexamen 1975
Juris hedersdoktor vid Uppsala universitet 2009
Tingstjänstgöring 1975-1978
Fiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1978
Assessor i samma hovrätt 1986
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1990-1992
Rådman vid Malmö tingsrätt 1992-1995
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1995-1998
Hovrättslagman i samma hovrätt 1998-2011

Offentliga utredningsuppdrag

Biträdande sekreterare och sekreterare i Fängelsestraffkommittén 1979-1988
Expert i Ungdomsbrottskommittén 1991-1993
Sekreterare och sakkunnig i Straffsystemkommittén 1992-1995
Särskild utredare i Straffansvarsutredningen 1994-1996
Ordförande i Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet, m.m. 1998-2000
Expert i Psykiatrilagsutredningen sedan 2009

Andra uppdrag

Vice auditör vid Södra skånska regementet
Ordförande i Alfred Österlunds stiftelse (för medicinsk forskning)

Johnny Herre, född 1963

Ledamot av domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988 vid Stockholms universitet
Civilekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Stockholm
Juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1999-2010
Prefekt, Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm 1999-2003

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Stiftelsen Juridiska biblioteket
Ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC
Styrelseledamot i Swedish Arbitration Association
Ledamot av Commission of European Contract Law (Lando-kommissionen)


Fascist-pedofilerna vid Högsta domstolen - The supreme court pedophiles in Stockholm

Smutsiga vidriga kriminella svin som begår grova brott mot svenska folket för att mörka fascist-pedofil-organisationen "Regeringen". Lägg märke till att högsta domstolens pedofiler med fascist-pedofilen Marianne Lundius Gernandt i spetsen har slutat att lägga ut bilder på sig själva på HD:s hemsida pga att pedofilerna vet att dem är pedofiler och bilderna visar det tydligt (med vår hjälp).

Dirty disgusting criminal pigs who commit serious crimes against the Swedish people to dark fascist pedophile organization "government". Note that the Supreme Court pedophiles with fascist pedophile Marianne Lundius Gernandt the head has stopped posting pictures of themselves on HD's website because pedophiles know that they are pedophiles and the pictures show it clearly (with our help). • Förnamn:     Anna Martha Sigrid
  Efternamn:     Gernandt
  Gatuadress:     Nybrogatan 77 lgh 1401
  Postnummer:     114 40
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Hedvig Eleonora
  Födelsedatum:     1981-06-14 

 • Stefan Lindskog, 1951-06-29. Nybrogatan 43, Stockholm. 
 • Förnamn:     Sten Allan
  Efternamn:     Lindskog
  Gatuadress:     Källsnäs 565
  Postnummer:     444 92
  Postort:     Jörlanda
  Kommun:     Stenungsund
  Församling:     Jörlanda
  Födelsedatum:     1955-02-09
 •  

 • Förnamn:     Eva Agneta
  Tilltalsnamn:     Eva
  Efternamn:     Lindskog Johansson
  Gatuadress:     Oxelvägen 4
  Postnummer:     442 77
  Postort:     Romelanda
  Kommun:     Kungälv
  Församling:     Romelanda
  Födelsedatum:     1963-10-04
 • Ann-Christine Johansson Lindeblad, 1954-10-14. Rådmansgatan 43 lgh 1102, Stockholm. 
 •  
 • Ella Nilsson Nyström, 1950-12-14. Billdals Pilgång 4, Stockholm.
 • Förnamn:     Lars Leif Sune Göran
  Efternamn:     Nyström
  Gatuadress:     Billdals Pilgång 4
  Postnummer:     427 38
  Postort:     Billdal
  Kommun:     Göteborg
  Församling:     Askim
  Födelsedatum:     1944-12-12
 •  
 • Förnamn:     Inga Gunny Birgitta
  Efternamn:     Hovelius
  Gatuadress:     Hovdinge Södergård 5
  Postnummer:     341 94
  Postort:     Ljungby
  Kommun:     Ljungby
  Församling:     Ljungby
  Födelsedatum:     1947-09-26
 • Kerstin Blomqvist Calissendorff, 1955-11-03. Karlavägen 9 lgh 1601, Stockholm.
 • Förnamn:     Sven Axel Rolf
  Tilltalsnamn:     Axel
  Efternamn:     Calissendorff
  Gatuadress:     Karlavägen 9 lgh 1601
  Postnummer:     114 24
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Engelbrekt
  Födelsedatum:     1953-05-25
 •  
 • Förnamn:     Kaj Erik
  Efternamn:     Calissendorff
  Gatuadress:     Karlavägen 9 lgh 1601
  Postnummer:     114 24
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Engelbrekt
  Födelsedatum:     1989-12-18
 •  
 •  Förnamn:     Hans Olof
  Tilltalsnamn:     Hans
  Efternamn:     Blomqvist
  Gatuadress:     Södermannagatan 9 B lgh 1302
  Postnummer:     116 23
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Katarina
  Födelsedatum:     1949-01-17
 •  
 • Förnamn:     Lena Birgitta
  Efternamn:     Blomqvist Jacobsen
  Gatuadress:     Hästskovägen 11
  Postnummer:     183 56
  Postort:     Täby
  Kommun:     Täby
  Församling:     Täby
  Födelsedatum:     1951-12-30
 •  
 • Per Virdesten, 1946-08-24. Renlavsgången 150, Tyresö.
 • Förnamn:     Karin Elisabet
  Tilltalsnamn:     Karin
  Efternamn:     Virdesten Möller
  Gatuadress:     Renlavsgången 150
  Postnummer:     135 35
  Postort:     Tyresö
  Kommun:     Tyresö
  Församling:     Tyresö
  Födelsedatum:     1952-07-26
 •  
 • Förnamn:     Per Johan
  Tilltalsnamn:     Johan
  Efternamn:     Virdesten
  Gatuadress:     Skulptörvägen 3 lgh 1203
  Postnummer:     121 43
  Postort:     Johanneshov
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Enskede-Årsta
  Födelsedatum:     1990-02-13

 • Gudmund Toijer, 1956-05-29. Skyttevägen 18 B lgh 1102, Saltsjöbaden Nacka.
 •  
 • Lena Moore, 1949-02-09. Heleneborgsgatan 30 A lgh 1004, Stockholm.
 •  
 • Göran Lambertz, 1950-02-17. Hörnstensvägen 6, Uppsala.
 • Förnamn:     Susanne
  Tilltalsnamn:     Susanne
  Efternamn:     Thisted Lambertz
  Gatuadress:     Hörnstensvägen 6
  Postnummer:     756 45
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Helga Trefaldighet
  Födelsedatum:     1952-03-12
 •  
 • Förnamn:     Lars Petter Rudolf
  Tilltalsnamn:     Petter
  Efternamn:     Lambertz
  Gatuadress:     S:t Olofsgatan 32 A lgh 1204
  Postnummer:     753 32
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Uppsala domkyrkoförs.
  Födelsedatum:     1973-08-28
 •  
 • Förnamn:     Hanna Ingrid Maria
  Tilltalsnamn:     Hanna
  Efternamn:     Lambertz
  Gatuadress:     Torkelsgatan 18 B lgh 1302
  Postnummer:     753 29
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Uppsala domkyrkoförs.
  Födelsedatum:     1985-10-16 
 •  
 • Tilltalsnamn:     Karin
  Efternamn:     Lambertz
  Gatuadress:     Övre Slottsgatan 16 B lgh 1002
  Postnummer:     753 12
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Uppsala domkyrkoförs.
  Födelsedatum:     1977-03-28

 • Johnny Herre, 1963-06-02. Författarvägen 40, Bromma Stockholm.
 • Förnamn:     Carolina Sotirula
  Tilltalsnamn:     Carolina
  Efternamn:     Landys Herre
  Gatuadress:     Författarvägen 40
  Postnummer:     167 75
  Postort:     Bromma
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Västerled
  Födelsedatum:     1971-07-29
 •  
 • Förnamn:     Laila Christine
  Tilltalsnamn:     Christine
  Efternamn:     Herre
  Gatuadress:     Gesta Rosenborg
  Postnummer:     645 94
  Postort:     Strängnäs
  Kommun:     Strängnäs
  Församling:     Stallarholmen
  Födelsedatum:     1965-02-05
 • Förnamn:     Mona Frida Kristina
  Tilltalsnamn:     Mona
  Efternamn:     Herre Jozic
  Gatuadress:     Övre Torekällgatan 35 lgh 1102
  Postnummer:     151 33
  Postort:     Södertälje
  Kommun:     Södertälje
  Församling:     Södertälje
  Födelsedatum:     1942-03-24
   
 • Agneta Bäcklund, 1960-04-25. Hornsgatan 64 A lgh 1201, Stockholm.
 • Förnamn:     Henrik David
  Tilltalsnamn:     Henrik
  Efternamn:     Grinbaum
  Gatuadress:     Hornsgatan 64 A lgh 1201
  Postnummer:     118 21
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Maria Magdalena
  Födelsedatum:     1957-03-18
 •  
 • Förnamn:     Mats Gunnar Axel
  Tilltalsnamn:     Mats
  Efternamn:     Bäcklund
  Gatuadress:     Fårövägen 18
  Postnummer:     722 44
  Postort:     Västerås
  Kommun:     Västerås
  Församling:     Önsta
  Födelsedatum:     1958-05-04
 •  
 • Ingemar Persson, 1954-09-30. Stenbergsvägen12, Uppsala.
 • Förnamn:     Anna-Carin Maria
  Efternamn:     Andersson
  Gatuadress:     Stenbergsvägen 12
  Postnummer:     752 41
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Helga Trefaldighet
  Födelsedatum:     1957-02-09
 •  
 • Förnamn:     Elsa Maja Barbro
  Tilltalsnamn:     Elsa
  Efternamn:     Persson
  Gatuadress:     Stenbergsvägen 12
  Postnummer:     752 41
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Helga Trefaldighet
  Födelsedatum:     1994-11-10

 • Martin Borgeke, 1949-06-10. Västra Varvsgatan 11 A lgh 1603, Malmö.
 • Förnamn:     Anna Margareta
  Efternamn:     Borgeke
  Gatuadress:     Västra Varvsgatan 11 A lgh 1603
  Postnummer:     211 11
  Postort:     Malmö
  Kommun:     Malmö
  Församling:     Malmö S:t Petri
  Födelsedatum:     1949-10-02

 • Svante Otto Johansson, 1960-08-10. Vitmossegatan 24, Mölndal.
 • Förnamn:     Katarina Monica
  Tilltalsnamn:     Katarina
  Efternamn:     Påhlsson
  Gatuadress:     Vitmossegatan 24
  Postnummer:     431 69
  Postort:     Mölndal
  Kommun:     Mölndal
  Församling:     Fässberg
  Födelsedatum:     1961-09-11
 • Förnamn:     Elsa Maja Barbro
  Tilltalsnamn:     Elsa
  Efternamn:     Persson
  Gatuadress:     Stenbergsvägen 12
  Postnummer:     752 41
  Postort:     Uppsala
  Kommun:     Uppsala
  Församling:     Helga Trefaldighet
  Födelsedatum:     1994-11-10
 • Dag Mattsson, 1957-04-15. Skeppargatan 72 lgh 1201, Stockholm.
 • Förnamn:     Gerasimoula
  Tilltalsnamn:     Gerasimoula
  Efternamn:     Melissaratou Mattsson
  Gatuadress:     Skeppargatan 72 lgh 1201
  Postnummer:     114 59
  Postort:     Stockholm
  Kommun:     Stockholm
  Församling:     Oscar
  Födelsedatum:     1959-12-12

 • Lars Edlund, 1952-07-20. Baldersgatan 7, Norrköping.
 • Förnamn: Barbro Gunilla
  Tilltalsnamn: Gunilla
  Efternamn: Arfwidsson Edlund
  Gatuadress: Baldersgatan 7
  Postnummer: 603 36
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Födelsedatum: 1958-02-11 Förnamn: Gunnar Lars David
  Tilltalsnamn: Gunnar
  Efternamn: Edlund
  Gatuadress: Baldersgatan 7
  Postnummer: 603 36
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Födelsedatum: 1990-05-21

6 kommentarer:

 1. Sveriges Advokatsamfund (195.67.43.198) [Label IP Address]

  Sweden Sweden, 0 returning visits

  Date Time Type WebPage
  20th April 2012 13:47:18 Page View www.google.se/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-lQae9O8Oc5U/T0a6DP40GYI/AAAAAAAAC2w/M0snfcvp9u8/s1600/johnny%2Bherre%2B-%2Bbedragare-landsforradare-%2Bparasit.jpg&imgrefurl=http://corruptiosweden.blogspot.com/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html&h=305&w=284&sz=33&tbnid=8s_aCC2...
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html
  20th April 2012 13:47:21 Page View No referring link

  SvaraRadera
 2. Advokatfirman Lindahl Kb - Internet Access (83.241.131.100) [IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden,

  9th October 2012 09:01:53 Page View No referring link
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html

  SvaraRadera
 3. Expressen Ab (193.180.56.60) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — martin borgeke

  6 Dec 2012 14:00:50
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html

  SvaraRadera
 4. Domstolsverket (159.190.251.57) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.com — hovrätten malmö Image Search

  17 Jan 2013 16:43:35
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html

  SvaraRadera
 5. European Court Of Justice (80.246.106.4) [Label IP Address]
  Luxembourg Luxembourg

  www.google.lu — johnny herre Image Search

  22 May 2013 15:03:10
  corruptiosweden.blogspot.com/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html

  SvaraRadera
 6. Regeringskansliet (193.188.156.17) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — borgeke Image Search
  19 July 2013 17:58:23
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/02/nya-landsforradare-i-hogsta-domstolen.html

  SvaraRadera