måndag 27 februari 2012

Nämdeman vid Jönköpings korrupta tingsrätt, Jan Daghlén, stal 157000 kronor av svenska folket
Strafföreläggandenummer
AM-174206-11-2

Åklagare
Chefsåklagare Per Lind

Förelagd person
Carl Jan Daghlén, 19560218, Fjällhyddevägen 16, 564 36 BANKERYD

1 BEDRÄGERI
BEDRÄGERI OCH FÖRSÖK DÄRTILL
Du har under tiden 2008-02-27 -- 2010-12-16 uppsåtligen medelst vilseledande vid sammanlagt 71 tillfällen förmått Jönköpings Tingsrätt i Jönköping att betala ut för mycket ersättning för inkomstförlust i samband med uppdrag som nämndeman i Jönköpings Tingsrätt. Försök till bedrägeri vid 3 tillfällen under tiden 2011-01-13, 2011-01-31 samt 2011-02-04.

I tjänstgöringsrapporter har Du begärt ersättning för inkomstförlust. Vid 18 tillfällen under 2008 har tjänstgöringsrapporter lämnats med begärd ersättning för inkomstförlust om 33 750 kr. Vid 29 tillfällen under 2009 har tjänstgöringsrapporter lämnats med begärd ersättning för inkomstförlust om 61 200 kr. Vid 24 tillfällen under 2010 har tjänstgöringsrapporter lämnats med begärd ersättning för inkomstförlust om 68 496 kr och vid 3 tillfällen under 2011 har tjänstgöringsrapporter lämnats med begärd ersättning för inkomstförlust om 5 162 kr. För tjänstgöring som utförts under 2011 har ingen ersättning utbetalats. Du har vilselett Jönköpings Tingsrätt att betala ut 157 402 kr för mycket under tiden 2008-02-27—2011-01-25 ( 32 356 kr 2008, 57 421 kr 2009, 66 469 kr 2010 och 1156 kr 2011). Vilseledandet har bestått i att Du lämnat in intyg vilka givit sken av att Du haft en inkomstförlust från bolaget Träman Konstlist HB med 150 kr/timma eller 1 200 kr/dag under tiden 2008 – 2010 samt Ekonomiutveckling Roger Bjursell AB med 175 kr/tim under tiden 2011 i samband med tjänstgöring som nämndeman i Jönköpings Tingsrätt. Ditt handlande har inneburit vinning för Dig med 157 402 kr och motsvarande skada eller risk för skada för målsäganden Jönköpings Tingsrätt.

Datum 2008-01-01 -- 2011-02-04

Lagrum
9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Enskilt anspråk
Målsägande: Jönköpings Tingsrätt, Box 2243, 550 02 JÖNKÖPING,
Telefonnummer: 036-156500

Anspråk: Du skall betala ersättning till Jönköpings tingsrätt för skadan med 157 402 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 februari 2012 till dess full betalning sker.

http://www.scribd.com/doc/178756163/namnedeman-Carl-Jan-Daghlen-19560218-2494-Fjallhyddevagen-16-BANKERYD-pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar