tisdag 31 januari 2012

Ola Österling – Dialogpolis – Brottsling – Lögnare / Reinfeldt – Landsförrädare – Internetcensur – Demonstrationsförbud

Följande finns att läsa på brottsorganisationens hemsida www.polisen.se:
.

Dialog stärker mötes- och yttrandefrihet

Alla har rätt att få uttrycka sin åsikt. Det är en av vårt lands grundlagsskyddade rättigheter, som Polisen värnar om. Det innebär att Polisen ansvarar för att demonstrationer och andra opinionsyttringar ska kunna genomföras utan konfrontation eller ordningsstörningar.
Det är ett arbete som startar långt före en planerad aktivitet och involverar ett stort antal medarbetare i olika funktioner. Stockholms dialogpoliser är viktiga i rollen som kontakt mellan å ena sidan demonstranter och å andra sidan polisledning, stat och kommun.
Polisens målsättning är att alla opinionsyttringar ska kunna genomföras enligt de grundläggande fri- och rättigheterna i Regeringsformen. Genom ett öppet arbetssätt, respekt och förtroende söker dialogpolisen skapa dialog med arrangörer av aktiviteter i syfte att opinionsyttringar ska kunna genomföras utan konfrontation.

Respekt och förtroende

Bra dialog bygger på respekt och förtroende. Dialogen sker öppet och dialogpoliserna arbetar i särskilda västar. För att en opinionsyttring ska kunna genomföras på det sätt som avses är det av vikt att redan före en aktivitet söka och skapa kontakt med arrangören. Kontakten ska bibehållas även under pågående opinionsyttring och därför ses dialogpoliserna ofta i nära anslutning till deltagarna.

Samarbete för framtida dialog

Dialogpoliserna har som uppdrag att borga även för den framtida dialogen. Gruppen koordinerar också samarbetet med organisationer och frivilliga som vill vara med och engagera sig för att opinionsbildande grupper i vårt land ska ha en god möjlighet att göra sina röster hörda och att opinionsyttringar ska kunna genomföras utan våld.
Dialogen är ett av redskapen inom den särskilda polistaktiken.
Kontakt
Ställ dina frågor om dialogarbetet direkt till poliserna i dialoggruppen via e-post: dialog@polisen.se
Dialogsamordnare:
Ola Österling
Tfn                         0708-95 10 46      
FAKTA/ Så säger lagen
Dina grundläggande fri- och rättigheter finns att läsa i Regeringsformen, 2 kap. (yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet).
Se även FN-stadgan, artikel 19: “Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”
Vissa begränsningar finns dock angivna i Ordningslagen, bland annat: Allmänna sammankomster som ska genomföras på allmän plats kräver tillstånd av polisen. Om man demonstrerar utan tillstånd från polisen kan anordnaren komma att dömas till böter, dock ej deltagarna.
.
Poligrisen som står för detta ser Ni nedan.
.
.
Läs nu artikel nedan (klicka på länken).
.
Internetcensur/demonstrationsförbud
Diktaturen förbereder sig. Fascist-pedofilen Fredrik Reinfeldt och dom andra kriminella landsförrädarna vet att deras dagar är räknade. Internetfiltrering/internetcensur har börjat i och med att Försvarsmakten/Domstolsverket stängde denna blogg (tillfälligt) sommaren 2011 för att bloggen kritiserade försvarsmaktens heroin-främjande uppdrag i Afghanistan, och Domstolsverkets kreatur.
.
Googla “Erik Reinfeldt” och klicka på “Bilder” så ser Ni att regimen tagit bort 90 procent av bilderna på gangster-Erik, heroin baronens son. Internetcensuren gjordes av fascist-regimen pga att tiotusentals såg våra bilder på “son till Europas största heroinlangare”, och folk började att skriva på bl.a. Flashback om varför Erik Reinfeldt pekas ut som “en heroinlangares son”.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar