torsdag 5 januari 2012

Karl-Gustaf Sjödin aka Erik Sjödin - Kvinnomisshandlare - Polis - Politiker


Karl-Gustaf Sjödin aka Erik Sjödin - Kvinnomisshandlare - Polis - Politiker


Karl Gustaf Sjödin, född 1948, är en svensk före detta riksdagsledamot för Ny demokrati som representerade Västernorrlands läns valkrets under mandatperioden 19911994. Sjödin var ordinarie ledamot i justitieutskottet.
Innan han blev riksdagsledamot arbetade han som kriminalinspektör och bodde i Gammelstad. I riksdagen föreslog Karl Gustaf Sjödin bland annat i november 1992 en ny kommission för utredning av Palmemordet. Under riksmötet 1991–1992 väckte Socialdemokraterna frågan om inrättandet av en speciell polisenhet för ekonomisk brottslighet, och i justitieutskottets behandling stöttade Karl Gustaf Sjödin den idén, vilket ledde till skapandet av Rikskriminalpolisens speciella sektion för detta, Finanspolisen, som började arbeta 1 mars 1993. År 1994 var han valobservatör i Ukraina. Efter Ny demokratis förlust av alla platser i riksdagen samma år lämnade han politiken och återvände till sitt arbete som polis. I valet 2006 kandiderade han dock för kristdemokraterna till riksdagen.


Östersund tingsrätt

Mål B 2102-09

YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande, se domsbilaga 1.
Siriporn Duangporn Sjödin har biträtt åtalet. Hon har inget skadeståndsyrkande. Karl Gustaf Sjödin har förnekat grov kvinnofridskränkning och samtliga gärningspåståenden. Han har under punkt 2 vitsordat att han tagit tag i Siriporns handleder i samband med gräl då hon gjort utfall mot honom och hotat att klösa honom. Han har under punkt 6 vitsordat att han tagit ett grepp om hennes axel med tummarna mot halsen och fört henne till golvet när hon tagit ett nypgrepp om hans hals. Han har invänt att han under punkt 2 och 6 har handlat i nödvärn. Åklagaren har yrkat att Sjödin skall kvarbli i häkte i avvaktan på lagakraftvunnen dom, samt anfört att risk föreligger att Sjödin fortsätter att begå brott. Sjödin har begärt att han omedelbart skall försättas på fri fot. Sjödin har i målet varit frihetsberövad som anhållen och häktad sedan 2009-08-15

DOMSKÄL
Förhör har hållits med Karl Gustav Sjödin (fortsättningsvis KG), Siriporn Duangporn Sjödin (fortsättningsvis Siri), samt med vittnena Helena Lassen Wikén och Marianne Broman. Åklagaren har som bevisning även åberopat fotografier över blåmärken i februari 2009, samt fotografier och rättsintyg av Siris skador från 2009- 08-13. Vidare har upplysts att KG hade hudavskrapningar på halsen efter händelsen den 13 augusti 2009. Följande är ostridigt. Siri, född 1981, kommer från Thailand. KG och Siri träffades i Bangkok i Thailand 2002. De gifte sig med varandra och Siri flyttade till Sverige 2003. De har två gemensamma barn, 5 och 3 år gamla. De har tillsammans en villa i Brunflo som de köpte 2007. KG, född 1948, är polis sedan 1986.

http://www.scribd.com/doc/196277189/Karl-Gustav-Sjodin-Erik-Sjoedin-Polis-Police-Woman-Abuser-Kvinnomisshandel-Sweden-Thailand-B-2102-09


Förnamn:     Erik Karl Gustaf
Tilltalsnamn:     Erik
Efternamn:     Sjödin
Gatuadress:     Sandviksgatan 36 B lgh 1003
Postnummer:     972 32
Postort:     Luleå
Församling:     Örnäset
Särskild postadress
C/O-adress:     C/o Paukkho
Gatuadress:     Nakhon Ratchasima, 30000
Postnummer:   
Postort:   
Födelsedatum:     1948-04-09
Född 9/4 1948 i Åre (Jämtlands län, Jämtland).

Förnamn:     Karl Henrik
Tilltalsnamn:     Henrik
Efternamn:     Sjödin
Gatuadress:     Sandviksgatan 36 B lgh 1003
Postnummer:     972 32
Postort:     Luleå
Församling:     Örnäset
Födelsedatum:     1983-02-06

HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND


Mål B 950-09

http://www.scribd.com/doc/196287583/Erik-Sjodin-Polis-Thailand-Sweden-Woman-Abuser-kvinnomisshandel-Karl-Gustaf-Sjodin-Siriporn-Duangporn-Hovratten-Norrland-B-950-09

den 21 december 2013
Celebrating my 65 years birthday, Nanning, China

den 11 december 2013 · 
Coaching managers fron the frensh company Chaumet Paris, Macau 2013, in Macau

ÖSTERSUND Den 61-årige polisman, Karl-Gustaf Sjödin, från Luleå som var åtalad för flera fall av misshandel av sin hustru dömdes på tisdagen till fyra månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.
Tingsrätten, som inte var enig, dömde polismannen under minimistraffet eftersom han troligen kommer att få sparken från sitt arbete som polisinspektör.
Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning är fängelse i sex månader.
I domen framgår det att tingsrätten anser att polismannens gärningar har ett straffvärde om åtta månaders fängelse men att vissa omständigheter råder.
Fyra månaders fängelse
Östersunds tingsrätt dömde polismannen för grov kvinnofridskränkning men endast till fyra månaders fängelse, det eftersom det har framgått från ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd att polismannen kommer att avskedas från sin anställning om han döms för grov kvinnofridskränkning.
Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbotten säger att polismannens anställning upphör ifall han döms för grov kvinnofridskränkning.
- Men vi avvaktar tills domen vinner laga kraft, säger Håkan Karlsson.
Om polismannen överklagar till hovrätten är det den lagakraftvunna domen som gäller.
En av nämndemännen var av skiljaktig mening och ville att polismannen skulle dömas till tio månaders fängelse men att påföljden skulle sänkas till fem månaders fängelse i och med avskedet.
Enligt åtalet har polismannen misshandlat sin hustru vid sex tillfällen. Vid ett tillfälle har han försökt strypa henne.
Polismannen hävdade att han inte hade något uppsåt att skada sin fru och hänvisade till ett läkarintyg som visade att han höll långt ner på halsen, i förhållande till struphuvudet.
Politiker
Mannen är anställd av polismyndigheten i Norrbotten sedan 1986. Under 90-talets första hälft var han politiskt engagerad. 1997 placerades han vid närpolisenheten i Luleå. 61-åringen har de senaste åren tjänstgjort i Östersund, men flyttade tillbaka till Luleå för ett år sedan där han numera tjänstgör som polisinspektör.
Förhållandet mellan polismannen och hans 28-åriga hustru har varit stormigt de senaste åren. En av anledningarna till det storma äktenskapet var att polismannen ville att hustrun och parets två barn skulle flytta till Luleå, men hustrun vägrade.
Vid sidan av sitt polisyrke har mannen en verksamhet där han lär ut självskydd och riktar sig bland annat till kvinnor som har problem med våld i yrkeslivet - och privat.
På grund av risk för fortsatt brottslighet ska polismannen kvarbli i häkte.
Polismannen har nu tre veckor på sig att överklaga domen.

ÖSTERSUND På grund av risk för fortsatt brottslighet ska polisman Karl-Gustaf Sjödin från Luleå som är misstänkt för misshandel av sin hustru kvarbli i häkte.
Tingsrätten i Östersund fattade beslutet på tisdagskvällen.
- Jag kände mig inte trygg i hemmet längre, sa kvinnan vid tisdagens rättegång.
Hon knöt an till den händelse då mannen förra månaden satte sig gränsle över henne och tog tag med båda händerna runt halsen.
- Jag låg på rygg, hann satt på mig. Jag försökte ta mig loss genom att klösa honom i halsen.
- Jag vet inte hur länge han höll taget men jag fick svårt att andas. Jag blev rädd och trodde att jag skulle dö, sa kvinnan.
Polismannen hävdade att han inte hade något uppsåt att skada sin fru och hänvisade till ett läkarintyg som visade att han höll långt ner på halsen, i förhållande till struphuvudet.
Kvinnoaffärer
Bråket föregicks av att kvinnan på sin mobiltelefon ville spela in det hon uppfattade som ett dödshot från mannens sida. Polismannen hävdade att hustrun vid tillfället hade en kniv och att han ville avväpna henne.
Deras äktenskap ledde till en hel del gräl sedan mannen haft kontakt med andra kvinnor via internet. Åklagare Pär G Lindell redogjorde för sex händelser där han ansåg att polismannen använt våld. Åklagaren konstaterade vidare att bråken om polismannens kontakter med andra kvinnor via internet gick som en röd tråd genom äktenskapet.
Polismannen konstaterade att även kvinnan odlade sina kontakter, vilket ledde till att hon blev kär i en annan man.
Någon dag efter händelsen med halsgreppet blev det bråk igen. Ett vittne utanför huset slog larm. Polisens insatsstyrka grep polismannen i bostaden.
Humörsvängningar
Polismannen nekade till samtliga påståenden om grovkvinnofridskränkning.
I ett utlåtande konstateras att mannen har humörsvängningar och aggressionsproblematik som han sökt hjälp för. Polismannens försvarare, Lars Ederwall, hävdade att det möjligen var frågan om övervåld i två fall och i så fall ska mannen dömas förmisshandel.
Rikspolisstyrelsen har gjort klart att han förlorar jobbet om han fälls.

1 kommentar:

 1. Polis politiker Karl-Gustaf Sjödin:
  Förnamn: Erik Karl Gustaf
  Tilltalsnamn: Erik
  Efternamn: Sjödin
  Gatuadress: Sandviksgatan 36 B lgh 1003
  Postnummer: 972 32
  Postort: Luleå
  Församling: Örnäset
  Särskild postadress
  C/O-adress: C/o Paukkho
  Gatuadress: Nakhon Ratchasima, 30000
  Postnummer:
  Postort:
  Födelsedatum: 1948-04-09
  Född 9/4 1948 i Åre (Jämtlands län, Jämtland).

  Förnamn: Karl Henrik
  Tilltalsnamn: Henrik
  Efternamn: Sjödin
  Gatuadress: Sandviksgatan 36 B lgh 1003
  Postnummer: 972 32
  Postort: Luleå
  Församling: Örnäset
  Födelsedatum: 1983-02-06

  1977-03-28, Sjödin, Anna Carolina.
  1975-03-24, Sjödin, Linda Marie.
  1948-06-29, Sjödin, Siv Gunnel.

  SvaraRadera