torsdag 10 november 2011

Poliser Magnus Qvist/Armina Vodenicarevic/Monica Paulsson - Misshandel - Könssjukdomar - Fisting - Svartsjuka... You name it

Poliser Magnus Qvist/Armina Vodenicarevic/Monica Paulsson - Misshandel - Könssjukdomar - Fisting - Svartsjuka... You name it


Domen mot polis Magnus Qvist...
http://www.scribd.com/doc/238558853/Dom-Polis-Magnus-Qvist-B1462-11-Armina-Vodenicarevic-Monica-Paulsson-Misshandel-Konssjukdomar-Fisting-Svartsjuka-You-name-it

"Qvist plötsligt slet tag i hennes frottémorgonrock och trosor. Det var
ett mycket kraftiga tag från Qvists sida och båda plaggen gick sönder samtidigt.
Morgonrocken, som gick sönder på vänster sida, åkte av henne och hamnade på
golvet. Trosorna gick sönder på ena sidan. Qvist förde sedan in sina fingrar eller sin
ena hand upp i hennes underliv."
"Qvist tog sedan tag i hennes hals och
käkar med sina händer och tryckte sina fingrar vid hennes ögonvrår. Han spottade
också medvetet henne i ansiktet."
"Hon då tog sin mobiltelefon för att skaffa hjälp, men
Magnus Qvist tog den direkt från henne och sade ”ge fan i den där”."
"Då han och B. hade en relation och då B. låst in honom i lägenheten och han knuffat
B. tyckte han att de borde gå till hans psykolog och tala om det inträffade. Han har
inget minne av att han och B. vid mötet med psykologen tagit upp att han skulle ha
stoppat in sin hand eller sina fingrar i B:s underliv. Han mådde dåligt under mötet."
.
Polis Armina Vodenicarevic längst till höger i bild.

 "Armina Vodenicarevic jebe šefa policije koji je u braku"


.Polis Monica Paulssons förhållande med polis Magnus Qvist.
"Monica Paulsson har som målsägande berättat bl.a. följande. Hon har arbetat som
polis i sju år. Hon träffade Magnus Qvist i november 2010 och de började umgås
frekvent. Hon tyckte först mycket bra om honom men redan den 11 december 2010
visade han en annan sida då han i samband med att de befann sig i city skällde ut
henne offentligt på ett nedvärderande sätt. Qvist bad dock om ursäkt och de fortsatte
att umgås och inför julen köpte han julklappar åt henne, ett par stövlar och en jacka.
Julen firade de i Piteå där de var hos sina respektive familjer. Qvist träffade där
också på sin förra flickvän."
.
"Magnus Qvist skrek åt henne för första gången i telefon den 6 januari 2011 och hon
blev rädd och chockad. Qvist ringde även dagen därpå och skrek åt henne. Han
ifrågasatte hennes semesteruttag och måste sett detta på polisens interna datasystem.
Det kändes som han var svartsjuk och hade ett kontrollbehov. Qvist skickade
följande dagar sms till henne och de träffades den 8 januari 2011 då Qvist skrek åt
henne i tre timmar. Hon blev då riktigt rädd för honom. Efter den 9 januari 2011
hörde hon inte av sig mer till Qvist men denne fortsatte följande dagar att skicka
sms till henne. Han begärde i dessa sms tillbaka de julklappar hon fått av honom
uppgav att han var besviken på henne att hon var så glömsk. Han uttryckte att han
ville ha svar på en timme. Hon svarade dock inte och behöll julklapparna."


2011 April 1
Polis Magnus Qvist, 19741016, häktades igår som misstänkt för bl.a. våldtäkt och ofredande.

Polis Magnus Qvist dom 19741016 Pdf
Häktningsförhandling Polis Magnus Qvist 19741016 Pdf

Misshandel & våldtäkt

Brotten som polisbefälet misstänks för, enligt häktningsframställan:
Våldtäkt alternativt sexuellt tvång, april 2010, Stockholm.
Egenmäktigt förfarande, april 2010, Stockholm.
Ofredande, december 2010, Piteå.
Sexuellt tvång alternativt sexuellt ofredande, augusti 2010, Värmdö.
Ofredande, augusti, Stockholm.
Misshandel, april 2010 – januari 2011, Stockholm.
Ofredande, december 2010, Piteå.
Ofredande, april 2010, okänd plats.
Olaga tvång, augusti 2010, okänd plats.
Olaga hot, januari 2011, Stockholm.
Ofredande, juni-juli 2010, Stockholm och Västerås.
Ofredande, oktober 2008, okänd plats.
Dataintrång, oktober 2008, okänd plats.


Qvist Larsson, Hans Magnus, 1974-10-16.
Född 16/10 1974 i Haparanda (Norrbottens län, Norrbotten).


Modern:
Förnamn:     Elsa Ingegerd
Efternamn:     Qvist Larsson
Gatuadress:     Skeppargatan 5
Postnummer:     941 33
Postort:     Piteå
Särskild postadress
C/O-adress:    
Gatuadress:     Blomronningsvägen 9
Postnummer:     94473
Postort:     Piteå
Födelsedatum:     1945-12-13

Fadern:
Förnamn:     Bengt Ivan
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Skeppargatan 5
Postnummer:     941 33
Postort:     Piteå
Särskild postadress
C/O-adress:    
Gatuadress:     Blomronningsvägen 9
Postnummer:     94473
Postort:     Piteå
Födelsedatum:     1944-08-04

Systern:
Förnamn:     Anna Terese
Tilltalsnamn:     Anna
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Skeppargatan 5
Postnummer:     941 33
Postort:     Piteå
Födelsedatum:     1977-06-28


3 kommentarer: 1. Magnus Qvist misstänks ha våldtagit sin ex-flickvän – Nu åtalas det 36-åringa polisbefälet

  Polisbefälet Magnus Qvist misstänks ha våldtagit, misshandlat och spottat på sin ex-flickvän. Samtidigt trakasserade han kvinnliga kollegor. Nu åtalas han för totalt elva brott.

  Magnus Qvist har jobbat som polis i närmare tio år och är i dag befäl i ett av Stockholms polisdistrikt.

  Levde i skräck

  Under det senaste året misstänks han ha gjort sig skyldig till ett stort antal grova brott. Han står nu åtalad för att bland annat ha utsatt en ex-flickvän för våldtäkt och sexuellt tvång. Inför sin chef och för kamrater har kvinnan berättat om sin fruktan för polisbefälet och hur hon har levt i skräck.

  Han ska bland annat vid upprepade tillfällen ha spottat på henne, tryckt in fingrar i hennes ögon, tagit stryptag och tvingat henne att sitta flera timmar på en stol.

  Gick in på Facebooksida

  Två andra kvinnor som mannen har haft relationer med och som också är anställda inom polisen har utsatts för hot och terror. Bland annat misstänks han för datorintrång efter att ha kapat en 30-årig poliskvinnas Facebook-konto och skickat nedlåtande sms till hennes nuvarande sambo.

  Magnus Qvist har tidigare nekat till alla anklagelser och har enligt sin advokat, Johan Eriksson, gett en noggrann förklaring till det inträffade.

  SvaraRadera
 2. Begäran om uppgifter ur allmänna handlingar

  Beslut
  Rikspolisstyrelsen avslår begäran om att få de begärda uppgifterna.

  Bakgrund
  I en skrivelse som inkom via polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen den 6 april 2011 frågade ”Corruptio” om det är polis M.Q. som häktats och om det är det, vem som är M.Q. på den bild som bifogats skrivelsen.

  I ett svar den 7 april 2011 meddelades att de begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) och därför inte lämnas ut.

  Den 15 april inkom ”Corruptio” med en ny skrivelse där det bl.a. anförs att Rikspolis­styrelsen har gjort en felaktig bedömning och att begäran står fast.

  Rikspolisstyrelsen tolkar det som anförs i skrivelsen den 15 april så att det innefattar en begäran om ett överklagbart beslut från Rikspolisstyrelsen.

  Skäl för beslutet
  Enligt 6 kap. 4 § OSL ska en myndighet på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

  I 18 kap. 1 § OSL anges att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förunder­sök­ning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslut­ade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

  Av 35 kap. 1 § första stycket OSL framgår att sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och upp­gift­en förekommer i bl.a. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott­mål.

  Såväl namnet på en enskild person som en bild på denne omfattas av begreppet ”person­liga förhållanden” (jfr Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, Lenberg m.fl. s. 21).

  Detta innebär att även om det är möjligt för någon av handläggarna att identifiera M.Q. på den bifogade bilden, vilket det inte är, omfattas uppgiften av sekretess enligt 18 kap.
  1 § och 35 kap. 1 § första stycket OSL. Ett röjande av denna uppgift kan enligt Riks­polisstyrelsens mening medföra skada för den pågående utredningen och innebära att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

  Även uppgiften om huruvida M.Q är häktad eller inte omfattas av sekretess enligt
  35 kap. 1 § OSL. Ett röjande av denna uppgift kan enligt Rikspolisstyrelsens mening innebära att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

  De begärda uppgifterna omfattas sålunda av sekretess enligt de angivna bestäm­melserna i OSL. Begäran om att ta del av de aktuella uppgifterna avslås.

  Hur man överklagar
  Detta beslut får överklagas hos Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet ska ske skrift­ligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som avses och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen med överklagande ska skickas till Rikspolisstyrelsen. Den ska ha inkom­­mit till styrelsen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.

  Detta beslut har fattats av biträdande chefsjuristen Björn Malmqvist med verksjuristen Yvette Glantz som föredragande.

  RIKSPOLISSTYRELSEN

  Björn Malmqvist

  Yvette Glantz

  Yvette Glantz 43 år 1967-12-09 Kebnekaisevägen 6 lgh 1102 Bromma
  corruptio1 permalink
  April 22, 2011

  SvaraRadera

 3. Armina Vodenicarevic

  Mobil: 070-795 02 44
  Adress
  Katrinelundsvägen 20
  722 19 VÄSTERÅS

  SvaraRadera