tisdag 29 november 2011

FN:s horungar vill mörka sin inblandning i massmorden i Bosnien

Den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, ICTY, riktar stark kritik mot SVT för dokumentären om folkmordet i Srebrenica, ”Staden som offrades”.

Den 28 augusti sände ”Dokument Utifrån” en norsk dokumentär som skulle ge nya fakta om massakern i Bosnien 1995. Den kritiserades starkt av bland annat flera svensk-bosnier för att ha gett en partisk bild av folkmordet.

DN kan i dag berätta att en ännu tyngre kritiker – nämligen den av FN grundade internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, den 24 november skickade ett brev till SVT-chefen Eva Hamilton och påpekade flera felaktigheter i dokumentären.

I brevet redogör ICTY för flera domar som slår fast att händelserna i Srebrenica var ett planerat folkmord. Domstolen redogör för hur tv-programmet däremot hävdade att vapnen som getts till befolkningen i Srebrenica hade ett samband med den lilla stadens öde och att männen i byn hade kunnat räddas om de lagt ner sina vapen.

Krigsförbrytartribunalen säger att det finns tydliga bevis för att de flesta offer i Srebrenica inte dog i strid utan under massavrättningar. När domstolen i ett avgjort ärende lät undersöka offer i massgravar hittade de 448 personer med ögonbindlar och bevisför att 423 som fått sina händer bakbundna. Flera personer, både offer och gärningsmän, har vittnat inför domstolen om att de flesta som dog blev avrättade.

Enligt ICTY hävdade SVT-dokumentären att de flesta som dödades dog just i strider. Men rättsprocesserna i domstolen har visat bortom allt rimligt tvivel att händelserna i Srebrenica 1995 var ett i förväg planlagt massmord där de flesta offer inte dog i strider. ICTY kräver att få komma till tals nästa gång SVT sänder uppgifter som motsäger dess domar om folkmord.

För en dryg månad sedan fälldes ”Staden som offrades” av den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden, Pressens Falige Utvalg. Den bröt mot pressetiken eftersom kända fakta om händelserna utelämnades, enligt den norska granskningsnämnden.

DN har sökt Sveriges Television för en kommentar men vid denna upplagas pressläggning inte lyckats nå någon av de ansvariga cheferna.

Den ansvarige utgivaren för Dokument utifrån, Ingemar Persson, har tillsammans med projektledaren Axel Arnö tidigare försvarat dokumentären och bland annat påpekat att ordet folkmord används två gånger redan under den första minuten. De har också påpekat att den är gjord av erfarna journalister och strävar efter att ge ny kunskap i syfte att begripliggöra en viktig politisk fråga och att de uppriktigt beklagar att många bosnier känner sig kränkta och ledsna efter att ha sett den.

PRECIS SOM I AFRIKA, IRAK, AFGHANISTAN, PALESTINA OCH I BURMA SÅ HAR FN:s LEDNING VARIT MED OCH STYRT KRIGSFÖRBRYTELSER SAMTIDIGT SOM FN MÖRKAR SINA CHEFERS INBLANDNING... ATT STARTA KRIGEN.

ALLT DETTA STYRS TILL 50% AV SVERIGES REGERING!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar