lördag 16 april 2011

Fallet "Anna" - Sveriges regering spelar ut sin skitiga politik mot Grekland

Άσχημο πολιτικής από την κυβέρνηση της Σουηδίας την Ελλάδα

Greklands justitieminister Haris Kastanidis ska göra en utredning av fallet Anna. Det tillkännager nu grekiska ambassaden med anledning om den svenska kvinna som anmälde en våldtäkt i Grekland men nu åtalas för förtal.
”Justitieministern ska omedelbart göra en skriftlig förfrågan till åklagaren vid högsta domstolen, den högsta juridiska insatsen i Grekland, för att utreda vad som är sant i fallet när det gäller de anklagelser som fanns i det tidigare nämnda öppna brevet”, står det i ett tillkännagivande som nyss skickats ut från grekiska ambassadens pressavdelning.
Meddelandet hänvisar till den debattinlaga som skrevs av ”Annas” målsägarbiträde Gunilla von Wachenfeldt och Sven-Erik Alhem, ordförande Brottsofferjourernas Riksförbund och tidigare överåklagare.
Skarp kritik mot det grekiska rättsväsendet har riktats och att myndigheternas agerande är oförenligt med Europakonventionen.
– Grekiska rättsväsendet tar den här frågan på största allvar, säger Eleftheria Spiliotakopoulou, pressansvarig på grekiska ambassaden.
Hon vill inte kommentera hur processen kring utredningen ser ut men säger att det är ”rätt sak att göra”.
I tillkännagivandet från ambassadens pressavdelning står det även att ”svenska medborgare kan försäkra sig om att grekiska rättsföreträdare utför sina plikter samvetsgrant” och att de endast förhåller sig till lagen och till sitt samvete.
En högt uppsatt diplomat vid ambassaden fick i går sparken efter att det i TV4 framkom att han hade svarat en svensk man som skickat ett protestbrev om fallet Anna att:
”Tvärtom min vän så är det du som ska skämmas över svenska kvinnors uppträdande, på semester i alla delar av världen och med utländska medborgare i sitt eget land!”
Sven-Erik Alhem berättar att han precis skrivit ett brev till den grekiske ambassadören, ett brev som ännu inte skickats. Där utvecklar han, som förbundsordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund, den kritik som tidigare riktats mot handläggningen av ”fallet Anna”.
– Det är positivt att man tar det här i akt och låter en högre rättslig nivå pröva fallet. Det känns bra, men det hade inte skett ifall inte det här blivit uppmärksammat. Där måste man säga att i Sverige är mediebevakningen av den rättsliga sfären av enorm betydelse.
Han tror att Greklands snabba agerande, både när det gäller avskedandet av ambassadtjänstemannen och justitieministerns ingripande, visar på en oro över att landets anseende ska bli lidande.
– Jag tror att företrädare för Grekland som tagit del av den här kritiken har fått en nål i häcken. De är ytterst måna om att anseendet för landet inte får sig ytterligare en kraftig törn, säger Alhem.
Alhem är inte tillräckligt bevandrad i det grekiska rättssystemet för att avgöra om hanteringen ”fallet Anna” är ett undantag eller typiskt för det grekiska systemet.
– Men jag har aldrig, i min 40-åriga verksamhet, sett maken till rättsosäker handläggning. Jag skulle känna en väldigt osäkerhet inför att bli föremål för en rättslig handläggning i Grekland.
Han lyfter dock fram vikten av att i Sverige förhålla oss kritiska även till vårt eget rättssystem och vara medvetna om att fel begås även här.
– Men det här fallet är unikt, vill jag säga. Att man abrupt och överraskningsvis går från att vara anmälare av ett brott till att vara misstänkt förövare och till och med åtalad.

GUNILLA VON WACHENFELDT OCH SVEN-ERIK ALHEM BORDE ÅTALAS I GREKLAND FÖR FÖRTAL/KRÄNKNING/FALSK TILLVITELSE

Grekisk rättsröta ger kalla kårar

RÄTTSSÄKERHET Anna våldtogs (?) på Greklandssemestern. Efter en lång rättsprocess anklagas hon nu själv till sin förvåning för falsk tillvitelse. Greklands agerande strider mot Europakonventionen, ändå tvingas Sverige överlämna ­medborgare dit, skriver juristerna Sven-Erik Alhem och Gunilla von Wachenfeldt.
Som svensk turist tror de flesta att man kan känna sig trygg vid kontakter med rättsvårdande myndigheter i ett annat europeiskt land. Men det är en falsk trygghet – åtminstone om man befinner sig i Grekland. Det visar Annas historia.
Anna våldtogs och misshandlades svårt under en semester på den grekiska ön Samos 2008. Ärendet lades ned av Domarnämnden på Samos efter förslag från åklagarmyndigheten. Anna har därefter – högst överraskande för henne – åtalats av den grekiska åklagarmyndigheten för falsk tillvitelse och förtal och är kallad att inställa sig i grekisk domstol i maj. Detta utan att en förundersökning rörande sådana brott har ägt rum.
Annas egen polisanmälan och hennes ställning som brottsoffer har abrupt och utan förvarning förbytts till en anklagelseakt där hon är den misstänkta. Detta är ännu ett prov på den rättsosäkerhet som råder i Grekland. Myndigheternas agerande är oförenligt med Europakonventionen.
I juni 2008 var Anna på semester på Samos. Sista kvällen utsattes hon för ett allvarligt brott då hon av en man hon just träffat fördes bort mot sin vilja och våldtogs i flera timmar. Till slut lyckades hon ta sig tillbaka till hotellet där personalen kontaktade polis som efter en kort stund lyckades gripa mannen som Anna pekat ut. Anna hördes av polis på hotellet med hjälp av en man från byn som kunde lite engelska. Efter detta åkte Anna hem till Sverige med ordinarie flyg.
Väl i Sverige togs Anna direkt till sjukhus där hon undersöktes. Den svenska läkarens rättsintyg om hennes skador stämmer väl överens med uppgivet händelseförlopp. Sjukhuset tillkallade polis som förhörde Anna och tog upp en anmälan om våldtäkt, misshandel och människorov.
Härefter fattade svensk åklagare beslut om att lägga ned förundersökningen i Sverige eftersom det samtidigt pågick utredning i Grekland. Den gripne mannen häktades inledningsvis, men släpptes senare med anmälningsplikt hos polisen tre gånger per månad. Tiden gick och plötsligt meddelade ambassaden att åklagaren på Samos hade för avsikt att få utredningen nedlagd. Annas juridiska ombud sände då all svensk dokumentation i grekisk översättning till åklagarmyndigheten på Samos.
Trots stark skadedokumentation lades utredningen i Grekland ned, något som meddelades genom beslut från Domarnämnden på Samos. I beslutet görs anmärkningsvärda ansträngningar för att förklara och ursäkta mannens agerande. I stället läggs skulden på Anna och spekulationer förs kring Annas motiv att ange mannen. Anna ålades också att betala rättegångskostnader om 120 euro.
Beslutet innehåller inte något som alls tyder på att man tagit hänsyn till de handlingar som sänts från Sverige och samtidigt förs i svepande ordalag spekulationer fram om skandinaviska kvinnors avsikter med anmälningar om våldtäkt. Dessa uttalanden är direkt belastande för Domarnämnden och visar på en förlegad kvinnosyn. Bara misstanken om att den är representativ för rättsväsendet i Grekland sänder kalla kårar över ryggen. Inte minst för att vi inom EU har ett så nära rättsligt samarbete att en misstanke om ett allvarligt brott som leder till häktning i ett EU-land utan prövning av domstol i Sverige kan medföra ett överlämnade för lagföring i den begärande staten.
Anna insåg, efter beslutet att utredningen lagts ner, att det skulle bli svårt för henne att som våldtäktsoffer få rätt i Grekland. Hon var beredd att låta händelsen vara och försöka gå vidare.
Men i december 2010 fick hon vetskap om att hon åtalats av åklagarmyndigheten på Samos för falsk tillvitelse och förtal samt att hon var kallad till rättegång i maj månad i år. Grunden för åtalet är hennes egen polisanmälan om våldtäkt och misshandel. Det hänvisas även till att hon skall ha förhörts av grekisk polis på polisstationen. Flera personer kan intyga att hon aldrig ens varit på polisstationen.
Av detta kan man konstatera att Anna åtalats för uppgifter som hon lämnat som målsägande (den som utsatts för brott) i en anmälningssituation där hon inte haft tolk. Vidare kan konstateras att åtalet uppenbarligen grundas på förhållanden som enligt henne och vittnen är direkt påhittade. En förundersökning som tagit sikte på att utreda de brott hon så abrupt åtalats för har inte genomförts. Detta rättsosäkra förfarande menar vi kränker rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.
Anna har inte för avsikt att inställa sig vid rättegången på Samos och frågan är då hur grekiska myndigheter kommer att agera. Risken finns att Grekland begär henne överlämnad enligt den europeiska arresteringsordern. Men såvitt vi kan bedöma saknas dessbättre grund för detta eftersom åtalet inte gäller sådan riktigt allvarlig brottslighet som arresteringsordern är till för.
Men tänk om det gällt ett sådant brott och åtalet hade grundats på lika lösa boliner som i detta fall? Skulle den svenska domstolsprövningen då kunnat läka de rättsliga bristerna från bedömningen i Grekland? Vi kan bara hoppas det. Men vi vet inte säkert.
SVEN-ERIK ALHEM
ordf Brottsofferjourernas Riksförbund, tidigare överåklagare (CORRUPTIO-JOURNALIST GJORDE MOS AV ALHEM ÅR 2009 I FOLKETS HUS).
GUNILLA VON WACHENFELDT
jur kand, målsägandebiträde åt Anna (FÅR INTE SYSSLA MED POLITISKA PÅTRYCKNINGAR MOT ANNAN STAT).

SVERIGE ÄR DEN STAT SOM DÖMTS FLEST GÅNGER AV FN:s TORTYRKOMMITTÉ FÖR BROTT MOT DOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA - SVERIGES REGERING DÖMS VARJE ÅR I EUROPADOMSTOLEN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - SVENSK DOMSTOL (MALMÖ TINGSRÄTT) SKREV I DOM ÅR 2008 ATT DOMSTOLEN VET ATT DOMEN BRYTER MOT DOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, MEN DOMSTOLEN TYCKER ÄNDÅ ATT DEN MISSTÄNKTE KAN DÖMAS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar