fredag 15 april 2011

Anders Thornberg SÄPO - Chefsåklagare Tomas Lindstrand - Landsförrädare

Mänsklighets blogg på Aftonbladet

Förundersökningen om amerikansk övervakning och
registrering av svenska medborgare läggs ned
2011-04-04 meddelade Chefsåklagare Tomas Lindstrand
vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål att
förundersökningen om amerikansk olovlig
underättelseverksamhet har lagts ned.
Åklagarkammaren för säkerhetsmål skriver på sin hemsida: I november
2010 gjorde medieuppgifter (dvs detta var medieuppgifter baserade på
Wikileaks läckta information, vår anmärkning) gällande att amerikanska
myndigheter sedan år 2000 bedrivit övervakning av misstänkta personer
i ett flertal länder. Med anledning av detta beslutade chefsåklagare
Tomas Lindstrand vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål att inleda en
förundersökning om bland annat olovlig underrättelseverksamhet.
Åklagarkammaren säger vidare: Förundersökningen läggs nu ner
eftersom olovlig underrättelseverksamhet inte kan styrkas, det inte går
att utreda brott mot personuppgiftslagen och det saknas anledning anta
att brott mot tystnadsplikt begåtts.
Tankesmedjan Mänsklighet kan dock berätta hur det verkligen gick till:
Chefsåklagare Tomas Lindstrand ringde till amerikanska ambassaden
och frågade om han möjligen kunde få träffa de personer som bedrivit
olaglig övervakning och registrering av svenska medborgare och fick
antagligen till svar "Fuck you!". Lindstrand sa "Tack så mycket", la på
telefonluren och skrev pressmeddelandet ovan: Brott kan inte styrkas,
eftersom han inte fick förhöra de misstänkta.
Vi hårddrog naturligtvis vår beskrivning av samtalet mellan chefsåklagare Lindström och amerikanska ambassaden ovan, men när vi sedan läst Lindströms omständiga och 10-sidiga beslut i frågan, så
visade det sig att det var precis så här det gick till.
Amerikanska ambassaden och de misstänkta hänvisade till immunitet
och vägrade att svara på några frågor. Lindström skriver i sitt beslut att
han övervägde att gå till domstol, för att upphäva de misstänktas
immunitet, men att han av någon anledning valt att inte göra detta.
Lindström skriver också att han begärt in all information - offentlig som
hemlig - från regeringen och SÄPO, men av någon anledning kan varken regeringen eller SÄPO hitta några handlingar om detta ärende.
En amerikansk ambassadtjänstemän uttalar dock offentligt i Lindströms
beslut att denna övervakning och registrering av svenska medborgare
gjordes i överenskommelse med den svenska regeringen. Detta var
också den information som Wikileaks avslöjade och som hotade att
fälla regeringen, eftersom riksdagen inte informerats av denna hemliga
övervakning av svenska medborgare. Samma amerikanska tjänsteman
har tidigare sagt att SÄPO och amerikanska ambassaden har ett mycket
"nära" samarbete sedan många år.
Genom beslutet att lägga ner förundersökningen p.g.a. att de misstänkta
inte vill svara på frågor, så kan dock den svenska regeringen sopa detta
ärende under mattan och lägga locket på. Svensk mainstreammedia
nöjer sig också med att konstatera att förundersökningen nu är nedlagd.
Detta borde väl egentligen inte förvåna någon, men det undergräver
slutgiltigt förtroendet för det svenska rättsväsendet. Bilderbergruppen
fortsätter också obehindrat med övervakningen och registreringen av
svenska medborgare. Dessa medborgare inkluderar antagligen bl.a
fredsrörelser, intellektuella debattörer, oliktänkande och andra
subversiva element, som är kritiska till Bilderbergs framväxande
världsdiktatur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar